افتخار آفرینی دانشجویان دختر

خانم سعیده جباری فر: کسب مقامهای سوم بین المللی در سال 93، اول جهانی در سال 94، اول کشوری در سال 94 و اول آسیایی در سال 95 در رشته کاراته

AWT IMAGE

خانم مهسا حداد شکری: کسب مقامهای سوم المپیاد دوازدهم و سوم المپیاد سیزدهم در رشته تکواندو

AWT IMAGE