جلسه تودیع و معارفه ی اعضای شورای صنفی - رفاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۶ - 18:24 | نویسنده: کرمی | 

جلسه  تودیع اعضای پیشین شورای صنفی - رفاهی دانشجویان و معارفه ی اعضای جدید با حضور معاون محترم فرهنگی و دانشجویی ، مدیر حراست ، مدیر امور دانشجویی و روسای ادارات حوزه دانشجویی شانزدهم خرداد ماه

در سالن کنفرانس دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

AWT IMAGE


انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۱ - 18:15 | نویسنده: کرمی | 

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار شد.

AWT IMAGE