اسامی اعضای

  اسامی اعضای حقوقی:

  • دکتر جواد فرهودی - رییس کمیسیون دا یمی هیأت امنا
  • دکتر عزیز حبیبی ینگجه - رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
  • دکتر یاشار عزیزیان کلاندرق - مسئول راه‌اندازی دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین سبلان
  • دکتر فریدون نوری خواه - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • دکتر شهاب کسکه - نماینده دفتر هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
  • دکتر ابوالفضل بضاعت‌پور - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

  اعضای حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه:

  • دکتر عزیز حبیبی ینگجه - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
  • دکتر مسعود گنجی - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
  • دکتر مهرداد محرم زاده - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
  • دکتر کاظم قاسمی گلعذانی - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا