اسامی اعضای

  اسامی اعضای حقوقی:

 • دکتر جواد فرهودی - رییس کمیسیون دا یمی هیأت امنا
 • دکتر گودرز صادقی هشجین - رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا
 • دکتر یاشار عزیزیان کلاندرق - مسئول راه‌اندازی دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین سبلان
 • دکتر فریدون نوری خواه - نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • دکتر شهاب کسکه - نماینده دفتر هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
 • دکتر محمد نریمانی - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

  اعضای حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه:

 • دکتر عزیز حبیبی ینگجه - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
 • دکتر مسعود گنجی - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
 • دکتر عیسی ثمری - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
 • دکتر مهرداد محرم زاده - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا
 • دکتر کاظم قاسمی گلعذانی - عضو کمیسیون دایمی هیأت امنا