برگشت به دانشگاه محقق اردبیلی
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت و کارکنان::
معرفی::
اهداف و چشم انداز::
اعضای شورای آزمایشگاه::
آئین نامه ها و دستورالعمل ها::
تجهیزات پژوهشی و خدماتی::
هزینه های آزمون::
راهنمای استفاده از خدمات::
معرفی تجهیزات::
امور ایمنی آزمایشگاهها::
لینکهای مفید و مرتبط::
اخبار و رویدادها::
گالری تصاویر::
تماس با ما::
::
AWT IMAGE
AWT IMAGE
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
:: کل تجهیزات ::

لف) دانشکده علوم پایه

ردیف دستگاه
1 پراش اشعه X (XRD)
2 اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
3 اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR
4 اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی   (DRS)
5 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
6 میکروسکوپ الکترونی (SEM)
7 دستگاه آنالیز حرارتی (TGA/DTA)
8  دستگاه جذب اتمی (AAS)
9 آزمایش لایه نشانی به روش Sputtering
10 آزمایش لایه نشانی به روش Electron Beam

ب) دانشکده فنی مهندسی

محل نام تجهیزات
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره UU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهUUبا قرائت فشار آب
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره CU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهCD
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم تند تحکیم نیافته UU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم CD
آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک درشت تر از الک 4
آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک ریزتر از الک 4
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش هیدرومتری
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تحکیم تا 50mm
آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن با نمونه برداری
آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن بدون نمونه برداری

- در ج) دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

خاک:

ردیف شرح
1 تست 1 PH-EC
2 تست 2 PH-EC-SP
3 تست 3 PH-EC-Tex
4 تست گچ PH-EC-Gyp
5 کنترل حاصلخیزی (عمق 1 باغات) PH-EC-Tex-Pava-Kava-SAR
6 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava-SAR-OC-TNV-Gyp
7 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava- Fe-Zn- Mn-Cu
8 SAR-OC-TNV-Gyp+ ریزمغذی­ها
9 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava- Fe-Zn- Mn-Cu
10 B-SAR-OC-TNV-Gyp+ ریزمغذی­ها
11 کنترل حاصلخیزی (عمق 3 باغات) PH-EC-Tex
12 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-6-9)
13 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-7-9)
14 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-8-9)
15 تست ماکروالمنت­ها N tot-Pava-Kava
16 تست ریز مغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu-B
17 آنیون­ها و کاتیون­های محلول در عصاره اشباع CO3-HCO3-ClSO4-Na-K-Ca-Mg
18 ضریب جذب سدیم SAR
19 تجزیه جزئی عصاره اشباع (Ca+Mg)-CO3-HCO3 هر کدام
20 تجزیه جزئی عصاره اشباع Na-K هر کدام
21 تجزیه جزئی عصاره اشباع SO4
22 تجزیه جزئی عصاره اشباع Cl
23 ریزمغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu هر کدام
24 ریزمغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu با هم
25 بر در عصاره اشباع Bs
26 بر قابل جذب (آب داغ) Bava
27 گوگرد کل S tot
28 مقادیر قابل استفاده عناصر سنگین Pb-Cd-Ni-…. هر کدام
29 مقادیر کل عناصر سنگین Ob-Cd-Ni-….. هر کدام
29 ماده آلی- فسفر- پتاسیم OC-Pava-Kava با هم
30 ضریب جذب سدیم SAR
31 گچ Gypsum
32 ازت Ntot

گیاه:

ردیف شرح
1 تست 1 N tot-P tot-Ktot با هم
2 تعیین میکروالمنت و ماکروالمنت N-P-K-Fe-Zn-Mn-Cu
3 تعیین کامل میکروالمنت و ماکروالمنت N-P-K-Ca-Mg-Na-Fe-Zn-Mn-Cu
4 تجزیه کامل گیاه (ردیف 3+ B)
5 گوگرد کل
6 کلرید محلول در آب
7 عناصر سنگین Ni-Pb-Cd-CR-….. هر کدام

آب:

ردیف شرح
1 تست 1 PH-EC
2 تست 2 PH-EC-SAR
3 آنالیز عددی PH-EC-THD-CHD-TDS-SAR-CO3-HCO3-SO4
4 Cl-Na-K-Ca-Mg
5 آنالیز کامل (ردیف 3+ B)
6 مواد معلق کل (TSS)
7 میکروالمنت Fe-Mn-Zn-Cu هر کدام
8 میکروالمنت Fe-Mn-Zn-Cu با کدام
9 نیترات NO3
10 نیترات NO2
11 فسفات PO4
12 ضریب جذب سدیم SAR

کود:

ردیف شرح
1 PH-EC
2 PH-EC-SP
3 PH-EC-Texture
4 N-P-K
5 PH-EC-Texture-N-P-K
6 PH-EC-Texture-N-P-K-SAR
7 PH-EC-Texture-N-P-K-TNY
8 OC-P-K
9 PH-EC-Texture-OC-P-K
10 PH-EC-Texture-OC-P-K-SAR
11 PH-EC-Texture-OC-P-K-TNV
12 CO3-HCO3-Cl-SO4-Ca-Mg-Na-K
13 Fe-Zn-Mn-Cu
14 Fe-Zn-Mn-Cu-B
15 Pb-Cd-Ni-…
16 Bs
17 Bava (hot wter)

د) دانشکده علوم کشاورزی

ردیف نوع خدمات
1 اندازه گیری اتیلن با GC
2 اندازه گیری سدیم، پتاسیم و کلسیم با فیلم فتومتر
3 تهیه عکس زیر میکروسکوپی
4 عصاره اتری
5 الیاف
6 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
7 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
8 فرآوری نمونه های بافتی و تثبیت روی لام
9 مورفومتری

ه) دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی مغان

ردیف نام دستگاه
1 سانتریفیوژ یخچالدار
2 فلایم فتومتر
3 اسپکتروفتومتر
4 سطح برگ سنج
5 لکتروفورز عمودی
6 الکتروفورز افقی
7 سیستم p.c.r
8 کلروفیل متر
9 فتوسنتز متر
::
central laboratory
Persian site map - English site map - Created in 0.159 seconds with 929 queries by yektaweb 3568