معرفی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی با هدف استفاده بهینه از دستگاه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود ، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه ها، انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، ایجاد ارتباط گسترده در بین محققان و دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود وخدمات رسانی به موسسات خارج از دانشگاه در آبانماه ماه سال1393راه اندازی گردید. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اداره می شود، خدمات این آزمایشگاه با تعرفه مشخصی که مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته است، ارائه می شود. به نظر میرسد در سالهای اخیر بودجه‌ های پژوهشی تخصیص‌ یافته جهت تجهیز آزمایشگاهها بصورتی بوده است که امکان خرید دستگاههای با تکنولوژی بالا (High Tec.) را فراهم نکرده است و یا در مواردی خریدهای غیرکارشناسی و تجهیزات غیرضروری صورت گرفته است. از طرفی بودجه های تخصیص یافته به گروههای آموزشی گاها احتمال خریداری دستگاه های با تکنولوژی بالا را کم کرده است و همچنین کوتاه بودن طول عمر مفید برخی دستگاهها و نیازهای زیاد به امکانات و خدمات دستگاهها، لزوم تمرکز بودجه برای تأسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه را جهت تأمین دستگاههای گران قیمت و ضروری گریزناپذیر می سازد. در واقع مدیریت بهینه ایجاب می‌کند که بودجه به طور مناسبی هزینه شود که بهترین خدمات از آن حاصل گردد و از تمام ظرفیت تجهیزات و دستگاههای موجود استفاده شود.در این راستا نصب و راه اندازی دستگاهها، تعمیر و سرویس دستگاههای خدمات دهنده و آموزش و توانمندسازی کادر متخصص آزمایشگاهها از اهداف مهم شبکه آزمایشگاههای علمی کشور (شاعا) و آزمایشگاه مرکزی به شمار می رود.