برگزاری جلسات مشاوره با حضوردکتر نیلوفرمیکائیلی دردفتر رسیدگی به امورزنان خانه ی فرهنگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
به اطلاع دانشجویان وکارمندان محترم دانشگاه محقق اردبیلی می رساند جلسات  مشاوره ی خصوصی با حضور سرکار خانم دکتر میکائیلی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی یکشنبه ی هرهفته در دفتر امورزنان خانه ی فرهنگ از ساعت ۱۱ تا۱۲/۳۰ دایر میباشد ،لذا متقاضیلان میتوانند بامراجعه ی حضوری به دفتر امورزنان یا  از طریق تماس با شماره های  ۰۹۳۵۲۸۴۳۳۴۳ - ۳۱۵۰۵۲۷۶   جهت تعیین وقت قبلی اقدام کنند.

شرکت درجشن نیمه ی شعبان درپارک بانوان استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 

جشن نیمه ی شعبان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ با حضور دکترمریم سلطانی نماینده ی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی دردفتررسیدگی به امور بانوان دانشگاه ونمایندگان برخی از دستگاههای اجرایی برگزار شد.

******

******