اهداف و وظایف دفتر رسیدگی به امور بانوان

• برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان در پیشبرد اهداف دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی

• بالا بردن سطح آگاهی بانوان در خصوص حقوق و تکالیف خود در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی واداری

• مطالعه و بررسی مشکلات وتنگناهای موجود در حوزه بانوان و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای پیگیری و رفع این تنگناها

• ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی ومعنوی او

• رفع تبعیضات ناروا و تلاش برای ایجاد امکانات عادلانه برای بانوان در تمام زمینه های مادی ومعنوی

• هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای کاهش نابرابری ‌های جنسیتی در دانشگاه( رفع تبعیض در عمل ، ونه تبعیض به موجب قانون در مورد زنان)

• حمایت از بانوان شاغل بخصوص در دوران بارداری و برنامه ریزی جهت سلامت جسم وروح و بهداشت روانی آنها

• آموزش مهارت‌های لازم جهت افزایش سطح کارایی بانوان در مواجه با مسائل ومعضلات زندگی و محیط کار و ارتباط درست با خانواده و گروه همسالان

اصل 20قانون اساسی : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.