معرفی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

AWT IMAGE

 
 
 
 
 ریاست

 خانم میترا اجودی مقدم

( مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان)

 

 

 

 

 

پیشینه تحصیلی:

 کارشناس مدیریت برنامه ریزی

 

سوابق کاری:

 • کارشناس خوابگاههای دانشجویی
 • کارشناس اداره رفاه دانشجویی
 • مسئول دبیرخانه شورای مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه 2کشوری به مدت دو سال
 •  عضو کمیته اجرایی چهل وهفتمین نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
 • مسئول کمیته پذیرش دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسرکشور
 • مسئول کمیته نظارت وارزیابی بیست ونهمین جشنواره سراسری قرآن کریم منطقه 2
 • کارشناس تشکل های اسلامی
 • کارشناس انجمن های علمی
 • کارشناس نشریات دانشجویی
 • رابط حج عمره دانشجویی با ستاد عمره استان و وزارت علوم
 • متصدی امور فرهنگی بخش خواهران پایگاه مقاومت دانشگاه
 • جانشین شورای دبیران نمایندگان کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه
 • عضو کمیته کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استانداری
 • عضو کمیته کارگزوه تخصصی امور بانوان و خانواده فرمانداری