ثبت نام ورودی های جدید 1396 کارشناسی ناپیوسته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۴ | 


انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 96-95

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱ | 
بسمه تعالی
تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب واحد نیمسال  اول 97-96 در ذیل آمده است. دانشجویان گرامی موظف اند با توجه به تقویم آموزشی در بازه زمانی مقرر شده به انتخاب واحد بپردازند.