از لوگوی رسمی آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.

 از لوگوی رسمی آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.

این لوگو که به سفارش آکادمی زبان دانشگاه و توسط آقای حسام حسن زاده، عضوهیئت علمی گروه هنر دانشگاه محقق اردبیلی، طراحی گردیده است متضمن ایده­های متعددی شامل تعامل، فراغت بال، پرواز، دروازه و محیط دانشگاهی می­باشد. از لوگوی رسمی آکادمی بعد از این تاریخ در تمامی فرم­ها، اطلاعیه­ها و گواهی­نامه­های آکادمی استفاده خواهد شد.     

                                                                                    AWT IMAGE

 


اعمال تخفیف برای دوره های مکالمه آکادمی برای دانشجویان و کارمندان

با تصویب هیئت محترم رئیسه، آکادمی زبان برای دوره های مکالمه زبان انگلیسی که از اواخر بهمن شروع میشود 10 درصد تخفیف ویژه برای کارمندان و دانشجویان اعمال مینماید. با محاسبه این تخفیف مبلغ شهریه این دوره ها از 69 هزار تومان به 62 هزار تومان تقلیل مییابد.

جذب تعدادی مدرس از طریق فراخوان عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ - 18:51 | 
آکادمی زبان دانشگاه از طریق فراخوان عمومی و اخذ کارنامک علمی اقدام به ثبت نام از داوطلبان تدریس در آکادمی نمود که تعداد 42 نفر در این فراخوان شرکت نمودند. 16 نفر از این افراد در مصاحبه تخصصی انتخاب و به دوره فشرده آموزش مدرسی و تدریس آزمایشی دعوت شدند. منتخبین نهایی فراخوان در دوره های آکادمی مشغول تدریس خواهند شد.