ثبت نام کلاس های ترمیک آکادمی زبان اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک پاییز 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 12:08 | 
به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند مهلت ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 11 مهرماه و شروع کلاسها از 15 مهرماه می باشد.

اطلاعیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۶ - 12:19 | 
اطلاعیه شروع کلاسهای ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه


 

اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 96 آکادمی زبان دانشگاه اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ - 11:23 | 

اطلاعیۀ شروع کلاس­های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه 

به اطلاع زبان آموزان محترم میرساند مهلت ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 10 تیر ماه و شروع کلاسها از 15 تیر ماه میباشد


اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای تابستان 96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۰ - 15:23 | 

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال 952

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ - 09:03 |