اطلاعیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۶ | 
اطلاعیه شروع کلاسهای ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 96 آکادمی زبان دانشگاه اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

اطلاعیۀ شروع کلاس­های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه 

به اطلاع زبان آموزان محترم میرساند مهلت ثبت نام کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه تا 10 تیر ماه و شروع کلاسها از 15 تیر ماه میباشد


اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای تابستان 96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | 

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال 952

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ | 

اطلاعیه شروع کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی 1-952 (جدید)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲ |