مسابقه "جدول تناوبی خودت را بساز"

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - 16:25 | 

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:14 | 

اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:10 | 

کارگاه آموزشی در جستجوی خلاقیت و دانایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 11:40 | 

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - 16:17 |