ورود به سایت

معرفی کارکنان

   

عکس پرسنلی

نام   

 شماره داخلی

 
 پست سازمانی

 آقای یوسف بهرو

 کارشناس کامپیوتر

 خانم سمیه هوشیار

کارشناس مسئول آموزش

آقای غلامرضا گرجانی

 کارشناس آموزش

  آقای عدالت شیر محمدی

 

  کارپرداز

 

  آقای محمد هاشمی حفظ آباد

 

  عامل مالی

  آقای سالار عباسوند

 

  کارشناس آزمایشگاه های تحقیقاتی XRD، الکترونیک،

  حالت حامد و فیزیک 2

  خانم طاهره خیراندیش

 

  کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

  خانم فریده صلاتی مومن

 

  کارشناس مسئول آموزش

 

  خانم رقیه میرزانژاد

 

  کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 

  آقای محمد علی محرمی

 

  انباردار

 

  خانم شیرین دلشاد نمین

 

  مسئول دفتر دانشکده

 

  آقای علی خدایاری

 

  کارشناس آزمایشگاه SEM و شیمی آلی 

 

  آقای اسماعیل صابری نیا

 

  کارشناس آزمایشگاه های فیزیک هسته ای،

  الکترونیک، پایه 2، کارشناس XRD

 

  آقای نعیم سعادتی

 

  کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه، FTIR و DRS

 

  خانم تهمینه نامی

 

  کارشناس  پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

  خانم فرحروز زهری

 

  کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

 

  آقای غلامحسین نظمی

 

  کارشناس آزمایشگاه های شیمی عمومی و معدنی

 

  آقای صدیف عبدی

 

  خدمات

 

  آقای سلیمان سلیمانی

 

  خدمات

آقای ودود اجلالی نگهبان دانشکده