دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
میز خدمات 
ورود به سایت

شرح مختصری از تاریخچه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

AWT IMAGE  

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

     دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1357 با نام دانشکده کشاورزی با پذیرش تعداد 30 نفر دانشجو در رشته کشاورزی عمومی تاسیس گردید.

 این دانشکده در حال حاضر با 8 گروه آموزشی به فعالیت خود ادامه می دهد.

گروههای آموزشی:
       1- زراعت و اصلاح نباتات
       2- علوم باغبانی
       3- علوم و مهندسی خاک
       4- علوم دامی
       5- گیاهپزشکی
       6- منابع طبیعی
       7- مهندسی آب
       8- مهندسی مکانیک بیوسیستم

مقطع کارشناسی

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات در دو گرایش(زراعت و اصلاح نباتات)    

 مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی

 مهندسی کشاورزی علوم دامی

علوم دامی در دو گرایش(دام و طیور)

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی صنایع غذایی

 مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک بیوسیستم، مهندسی کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی- مدیریت و تحلیل سامانه

مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری

چوب و کاغذ،  مهندسی کشاورزی آب

علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی - علوم خاک 

مقطع کارشناسی ارشد

زراعت،

اصلاح نباتات،

 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

 بیو تکنولوژی در کشاورزی

 علوم و تکنولوژی بذر

 مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی علوم دامی

 تغذیه دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی

اصلاح نژاد دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی

فیزیولوژی دام، مهندسی کشاورزی علوم دامی

تغذیه دام زمینه طیور

مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام زمینه نشخوار کنندگان

 فیزیولوژی و اصلاح سبزی

 فیریولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

 فیریولوژی و اصلاح درختان میوه

 بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشین های کشاورزی 

مکانیک بیوسیستم-  انرژی های تجدید پذیر

 مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی

مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری

 مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری

 آبیاری و زهکشی

مدیریت کشاورزی

مهندسی کشاورزی علوم خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک،

مهندسی کشاورزی علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک،

 مهندسی کشاورزی علوم خاک- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مهندسی کشاورزی علوم خاک – پیدایش و رده بندی

 

مقطع دکتری

فیزیولوژی و اصلاح سبزی،

 فیریولوژی و اصلاح درختان میوه،

 فیریولوژی و اصلاح گل گیاهان زینتی،

 بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی،

 حشره شناسی کشاورزی، 

حشره شناسی کشاورزی- بیو سیستماتیک کنه ها،

حشره شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک حشرات

 حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی،

 حشره شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیو لوژیک

تغذیه دام،

تغذیه نشخوارکنندگان

اکولوژی گیاهان زراعی،

فیزیولوژی گیاهان زراعی،

 علوم علفهای هرز،

 اصلاح نباتات- بیومتری،

 اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی،

بیو تکنولوژی کشاورزی،

علوم و تکنولوژی بذر،

بوم شناسی زراعی(آکرواکولوژی)،

 مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت

مکانیک بیوسیستم-  انرژی های تجدید پذیر

 مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی

 مرتعداری

تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشکده در مقطع کارشناسی 1070  نفر، مقطع کارشناسی ارشد 421 نفر و مقطع دکتری 191 نفر می باشند.

در حال حاضر مجموعا 81 عضو هیات علمی تمام وقت  و 26 نفر کارمند در این دانشکده مشغول به فعالیت هستند.

ضمنا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای واحد مرغداری فعال، کارخانه لبنیات، مزرعه، گلخانه  تحقیقاتی و کارگاه ماشینهای کشاورزی می باشد.

    


دفعات مشاهده: 5790 بار   |   دفعات چاپ: 558 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر