لیسا اسامی منتخبین مرحله اول آزمون غیرمتمرکز المپیاد 94

  لیست منتخبین مرحله اول بیستمین المپیاد
زبان و ادبیات فارسی - کد رشته 1101 سال 1394


  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  رتبه علمی

  دانشگاه اخذ مدرک

  ارشد / قطب

  20

  اصغر قاسمی

  1

  محقق اردبیلی

  4

  21

  رضا محبعلی پور

  2

  محقق اردبیلی

  4

  22

  فاطمه سعید زاده

  3

  تبریز

  4

  23

  بهنام صدقی

  4

  تبریز

  4

  24

  علی بدلی باغچه حق

  5

  تبریز

  4

  20

  اصغر قاسمی

  1

  محقق اردبیلی

  4

  لیست منتخبین مرحله اول بیستمین المپیاد
شیمی- کد رشته 1203 سال 1394

  18

  محمد حافظی کهنمویی

  1

  محقق اردبیلی

  4

  19

  مهدی آقانسب

  2

  تبریز

  4

  20

  حسن احمدی

  3

  ارومیه

  4

  

  لیست منتخبین مرحله اول بیستمین المپیاد
مهندسی مکانیک - کد رشته 1267  سال 1394

  16

  میعاد بوداغی دیزجی

  1

  تبریز

  4

  17

  علی خدادادی

  2

  تبریز

  4

  18

  بهزاد تقی لو

  3

  زنجان

  4

  19

  هادی رستم زاده کلخوران

  4

  محقق اردبیلی

  4

  20

  امید مهدوی کشاورز

  5

  تبریز

  4

 


لیست منتخبین دانشجویان محقق اردبیلی در آزمون المپیاد غیر متمرکز قطب 4 تبریز 1393

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی - کد رشته 1101

 

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
سجاد نصیری محقق اردبیلی 14
مینا صالحی زنجان24
علی جان محمدی زنجان34
فرشته صالحی زنجان44
بهاره انگوتی زنجان54

 

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیادالهیات و معارف اسلامی- کد رشته 1111

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
موسی ابراهیمی شهید مدنی آذربایجان 14
صغری میرزائی حکیم قشلاق محقق اردبیلی 24

 

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد فیزیک - کد رشته 1204

نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
سید امیر حسین موسوی زنجان 14
محمدحسن یعقوبی زنجان 24
علی محمدی ارپاچایی محقق اردبیلی 34
حمیدرضا جعفری قریه علی ارومیه 44
رویا صادقی عنصرودی شهید مدنی آذربایجان 54

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد ریاضی - کد رشته 1208

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
مجتبی امیری محقق اردبیلی 14
سعیده استواری مراغه 24

 

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد مهندسی شیمی - کد رشته 1257

 

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
محمد دارایی صنعتی سهند 14
محمد کرمی کشکولی تبریز 24
پریسا برجی صنعتی سهند 34
جعفر شفقت محقق اردبیلی 44
میثم عطائی تبریز 54

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد مهندسی عمران - کد رشته 1264

 

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبهقطب
فرشاد زهفروش تبریز14
رضا محمد پور جقه ارومیه24
وحید شاهمرادی زنجان34
یاسر حسینی اجرلو محقق اردبیلی 44
کورش نصراللهی تبریز54

 

  لیست منتخبین آزمون غیر متمرکز ( مرحله اول ) نوزدهمین المپیاد مهندسی مکانیک - کد رشته 1267

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبهمقطع
میلاد شاکری بنابتبریز14
بهزاد تقیلوزنجان24
فرخ تارپودی باهریتبریز34
ایرج غفرانیمحقق اردبیلی44


قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در المپیاد سال 93


فهرست اسامی شرکت کنندگان در المپیاد علمی سال 93 دانشگاه