آئین نامه تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی


آیین نامه نحوه گزینش دانشجویان دارای استعداد های درخشان دانشگاه


آئین نامه جدید کارشناسی ارشد بدون آزمون برای مهر 95


اصلاحیه آئین نامه پذیرش استعداد های درخشان بدون آزمون در مقطع دکتری


پیرو ابلاغیه آیین نامه بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های سال 90