زراعت

مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت:

 تعریف و هدف 

 در نظام آموزش های کاربردی ، مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان باغی و زراعی ، اصلاح و انتخاب ارقام مناسب و برداشت ، نگهداری و بازار رسانی صحیح محصولات آنها موضوع رشته مهندسی تولیدات گیاهی را تشکیل می دهد. هدف از ایجاد دوره کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی تربیت افراد متخصصی است که بتوانندبا فعالیت در زمینه های مختلف تولیدی ، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعه روش های افزایش بهره وری از منابع تولید ، برنامه های توسعه کشاورزی را بهبود بخشند .

 ضرورت و اهمیت :

توسعه کشت و افزایش بهره وری محصولات زراعی با رعایت مسائل توسعه پایدار و تأکید بر حفظ محیط زیست تنها از طریق اصلاح ساختار سنتی و بکارگیری اطلاعات علمی و فنی نوین امکان پذیر است و این امر مهم مستلزم تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن تجربه و مهارت لازم برای تولید محصولات مختلف ، از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی نیز برخوردار باشند .

 طول دوره و شکل نظام :

 بر اساس آیین نامه ها و ضوابط آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره مهندسی تولیدات گیاهی دو سال است و دانشجویان قادر خواهند بود که این دوره را بطور متوسط در مدت مذکور بگذرانند. حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره سه سال می باشد.هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد.نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 جلسه آموزش کلاسی در نظر گرفته شده است .

 نقش و توانایی فارغ التحصیلان 

 - فارغ التحصیلان این رشته می توانند با هدایت و نظارت بر فعالیت کاردانان تکنولوژی تولیدات گیاهی در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند.

 - برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت برنامه های تولیدی در بخش خصوصی ، تعاونی ، مجتمع های کشت و صنعت و یا واحد هایی از سازمان های دولتی که عهده دار اجرای برنامه های تولید زراعی هستند.

 -کارشناس مراکز آموزشی ، پژوهشی و ترویجی در مراکز استان و شهرستان ها

 - همکاری در اجرا ی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

 جهت مشاهده آرایش ترمی رشته کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت اینجا کلیک کنید