باغبانی

  مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی :

   مقدمه

توسعه کشت و افزایش تولید در محصولات گیاهی مستلزم وجود متخصصینی است که بتوانند دانش حاصل از پژوهش و تجربه را در تولید محصولات مورد استفاده قرار دهند. با تربیت این گونه متخصصین افزایش میزان تولید در واحد سطح امکان پذیر بوده و میتوان حداکثر استفاده را از منابع تولید به دست آورد. این متخصصین می توانند برنامه های توسعه کشاورزی را بهبود بخشیده و همچنین در امور تحقیقات و آموزش کشاورزی نیز همکاری نمایند.

 

  تعریف و هدف

    در نظام آموزش های کاربردی، مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش انواع گیاهان باغی، انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در محدوده ای از موضوعات قرار می گیرد که تحت عنوان رشته مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی نامیده می شود. هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته مهندسی تولیدات گیاهی تربیت افرادی است که بتوانند بعنوان کارشناس عملی در زمینه های مختلف تولیدی، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین بعنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی فعالیت نمایند. مهندسی تولیدات گیاهی راهی نوین در باغبانی به سمت بیوتکنولوژی را آغاز کرده که به علت جدید بودن این رشته و نوآوری موجود در زمینه اصلاح درختان باغبانی راه‌های زیادی را برای توسعه و پیشرفت باغبانی پیشنهاد داده است.

 

 توانایی های فارغ التحصیلان

 

  فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند پس از پایان تحصیلات مسؤولیت‌های متفاوتی به عهده بگیرند از جمله:

     · محاسبه، ساخت و اجرای گلخانه های تولید گل و سبزی، شاسی های گرم و سرد، خزانه های تولید نشا و سایر ادوات ثابت باغبانی.

     · نظارت و اجرا در کاشت باغهای پیشرفته و همچنین تولید ارقام جدید میوه، گل، سبزی و... .

   · فعالیت در زمینه های تحقیقات کشاورزی در بخش باغبانی.

     · طراحی باغ و پارک و فضای سبز شهری و نظارت و اجرای طرحهای فضای سبز، چمن کاری و گل کاری.

     · تولید نهال و پرورش گل و ایجاد نهالستان و گلستانهای پیشرفته

     · انجام بسیاری از کارهای نقشه برداری برای اجرا و ایجاد دقیق باغها و فضای سبز.

 

  جهت مشاهده آرایش ترمی رشته کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی  اینجا کلیک کنید