معرفی سالن های ورزشی معرفی سالن ها و امکانات ورزشی مجموعه مدیریت تربیت بدنی وفوق برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۷ - 18:11 | 
مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی دارای مجموعه ورزشی است که در این گزارش سعی شده است تا آنها را به شما معرفی کنیم.

 

شناسنامه اماکن ورزشی دانشگاه

این قسمت در روزهای آتی آماده خواهد شد.