برگزاری کارگاه ((آشنایی با روش های فیلوژنتیکی در شناسایی گیاهان دارویی))

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
به همت انجمن علمی گیاهان دارویی کارگاه ((آشنایی با روش های فیلوژنتیکی در شناسایی گیاهان دارویی)) در سالن همایشات دانشکده کشاورزی مشگین شهر برگزار گردید.
دکتر حسین پور آزاد که تدریس این کارگاه را بر عهده داشتند، با اشاره به نقایص روش های کلاسیک در طبقه بندی گیاهان به اهمیت و دقت ابزارهای پیشرفته امروزی در بکارگیری توالیهای ژنی بعنوان بارکد جهت شناسایی دقیق گیاهان اشاره نمودند. بارکدگذاری DNA روشی ساده برای شناسایی گونه ها با استفاده از یک توالی کوتاه ژنتیکی در یک بخش استاندارد از ژنوم هم چون ژنوم کلروپلاستی و میتوکندریایی می باشد.  
  

بازدید دانشجویان دانشکده کشاورزی مشگین شهر از مزارع کشت برنج در روستای کوجنق مشگین شهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
در مورخ 97/2/18 دانشجویان دانشکده کشاورزی مشگین شهر در معیت آقای دکتر مهدی جودی از مزارع کشت برنج در روستای کوجنق مشگین شهر بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دانشجویان با مراحل مختلف کشت برنج از جمله آماده سازی زمین، کاشت و داشت برنج آشنا شدند. گفتنی است روستای کوجنق در 18 کیلومتری شمال غربی مشگین شهر واقع شده  و به دلیل شرایط اکولوژیکی خاص منطقه زراعت برنج هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم در این روستا انجام می شود.

کارگاه آشنایی با روش مدلسازی Lattice Boltzmann برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
جهت آشنایی دانشجویان دانشکده کشاورزی مشگین شهر با جدیدترین روشهای مدلسازی کامپیوتری، کارگاه « آشنایی با روش مدلسازی Lattice Boltzmann » در مورخ 96/2/30 توسط مهندس قاسم میرزائی از اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار گردید.
در این کارگاه ضمن تشریح روش مدلسازی مذکور به معرفی تعدادی از مدل های معروف در زمینه شبیه سازی رشد و نمو گیاهان پرداخته شد.

برگزاری بازدید علمی از مزرعه نیمه صنعتی در مشگین شهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان رشته مهندسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر و کاردانی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی مشگین شهر به سرپرستی مهندس قاسم میرزایی، بازدید علمی از مزرعه نیمه صنعتی بخش خصوصی واقع در روستای گوده کهریز از توابع شهرستان مشگین شهر جهت آشنایی با نحوه بکارگیری ماشین آلات و ادوات کشاورزی به عمل آمد. ضمناً جهت تشریح بخش های مختلف سیستم های آبیاری تحت فشار و آشنایی با جنبه های فنی، عملکردی و اجرایی آن، دانشجویان از مزرعه مجهز به سیستم آبیاری بارانی در این روستا بازدید نمودند.

بازدید دانشجویان از مراتع شهرستان مشگین شهر جهت شناسایی گیاهان مرتعی و دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
جهت آشنایی با انواع گونه های گیاهی رویش یافته در مراتع شهرستان مشگین شهر دانشجویان گروه تولیدات گیاهی دانشکده به سرپرستی دکتر حسین پورآزاد در مورخه 24/02/97 از مناظر طبیعی قشلاق تنگ بازدید به عمل آوردند. قشلاق تنگ یکی از مناطق بکر و خدادادی شهرستان مشگین شهر بوده که در 20 کیلومتری شمال این شهر و در بخش مرادلو واقع شده است.
دانشجویان در این بازدید با نحوه شناسایی مورفولوژیک خانواده ها و گونه های گیاهی آشنا شده و تعدادی از نمونه های گیاهی را جهت غنی تر نمودن هرباریوم دانشکده جمع آوری نمودند. به گفته دکتر حسین­ پورآزاد طی این بازدید بالغ بر 140 گونه گیاهی شناسایی و به دانشجویان نشان داده شد که غالب این گونه ­ها به خانواده ­های گندمیان و گل ستاره ­گان تعلق داشتند.