سالن مطالعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۷ - 10:51 | 

سالن مطالعه وکتابخانه دانشکده (واقع در ساختمان اصلی)

AWT IMAGE


سایت رایانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۷ - 08:27 | 

سایت رایانه ی دانشکده کشاورزی مشگین شهر

AWT IMAGE


آزمایشگاه دانشکده کشاورزی مشگین شهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۶ - 13:12 | 
آزمایشگاه دانشکده کشاورزی مشگین شهر
AWT IMAGE