اعضا هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۷ | 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی 

عکس

مهدی جودی

دانشیار

دکترای تخصصی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

AWT IMAGE

آیدین عزیزپور

 استادیار

 

  دکترای تخصصی بیماریهای طیور

                                                                 

AWT IMAGE

قاسم میرزائی

مربی

کارشناس ارشد آبیاری سازه های آبی

AWT IMAGE  

  رضا نوروزی

مربی

کارشناس ارشد باغبانی- اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی

  AWT IMAGE

لیلا غفارزاده نمازی

استادیار

دکترای تخصصی اصلاح نباتات و ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE

مهدی معمری

استادیار

دکترای تخصصی علوم مرتع

AWT IMAGE

نورالدین حسین پور آزاد

استادیار

اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE

حسن ملکی لجایر بورسیه دانشجوی دکترای تخصصی باغبانی

علی شاهی قره لر

بورسیه

دانشجوی دکترای تخصصی باغبانی