اعضا هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۷ - 21:14 | 

نام و نام خانوادگی


رتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

عکس

مهدی جودی

دانشیار

دکترای تخصصی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

AWT IMAGE

آیدین عزیزپور

 استادیار

 

  دکترای تخصصی بیماریهای طیور

                                                                 

AWT IMAGE

لیلا غفارزاده نمازی

استادیار

دکترای تخصصی اصلاح نباتات و ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE

مهدی معمری

استادیار

دکترای تخصصی علوم مرتع

AWT IMAGE

نورالدین حسین پور آزاد

استادیار

دکترای تخصصی اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک 

AWT IMAGE

حسن ملکی لجایر استادیار دکترای تخصصی باغبانی-اصلاح و فیزیولوژی گل و  گیاهان زینتی

علی شاهی قره لر

بورسیه

دانشجوی دکترای تخصصی باغبانی-فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه