آشنایی و معرفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۳۱ - 09:51 | 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال اول سالتحصیلی 93-1392 با پذیرش دانشجو در سه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی- زارعت و  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی ومعطر آغاز به کار نمود. همچنین از سالتحصیلی 97-1396 در رشته های کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی و کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری  به پذیرش دانشجو اقدام نموده است. امید است تا این دانشکده باتوجه به استعداد استان اردبیل و به ویژه شهرستان مشگین شهر در زمینه کشاورزی، گامی در جهت ارتقای کشاورزی منطقه و  تعالی ایران اسلامی بردارد.