ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 17:38 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد احیای هویت معماری ایرانی اسلامی" در ساعت ۱۱:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حاتمی
 

دفعات مشاهده: 681 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:08 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی بازار هفتگی چابکسر با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی" در ساعت ۱۶:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حسن اکبری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر توحید حاتمی -  داور داخلی اول
 3. دکتر حجت اله رشید – داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر وحید وزیری
 

دفعات مشاهده: 634 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:48 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره شبانه تحت عنوان "طراحی فضای هوشمند در محیط‌های پژوهشی با تاکید بر  استفاده هوشمند از فضا(پارک‌های علم و فناوری)" در ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حاتمی
 

دفعات مشاهده: 700 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:47 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره شبانه  تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با توجه به عوامل موثر بر ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین قدیمی محله از شدت تغییرات کالبدی" در ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر توحید حاتمی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر وحید وزیری -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر یوسف جهان زمین
 

دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:46 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه تحت عنوان " طراحی، تغییر و بازسازی مکان‌های سکونت (خانه و آپارتمان‌ها) در شهر تهران با رویکرد ارتقاء حس تعلق (نمونه موردی : محله جوادیه تهران)" در ساعت ۱۱:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حسن اکبری
 

دفعات مشاهده: 722 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:44 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال 94 دوره روزانه  دانشگاه تحت عنوان "طراحی ساختار میان افزا در مجاورت بازار تاریخی تبریز با رویکرد پایداری اقتصادی‌" در ساعت 12:00روز یکشنبه مورخ 29/11/96 در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر احد نژاد ابراهیمی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حجت اله رشید -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر بهرام گسیلی
 

دفعات مشاهده: 743 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهسا قدیری مقدم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ - 22:37 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهسا قدیری مقدم دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره شبانه  تحت عنوان "طراحی معماری ساختمان پژوهشکده در شهر اردبیل با تاکید بر پایداری زیست محیطی با بهره‌گیری از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)" در ساعت ۱۱:۰۰روز ‌یک‌شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر بهرام گسیلی-  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حسن اکبری
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 782 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید تشنه دل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ - 23:40 | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید تشنه دل دانشجوی ورودی سال ۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان "طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد تامین آسایش حرارتی" در ساعت  ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱ - دکتر  حس اکبری - استاد راهنما

۲ - دکتر بهرام گسیلی - استاد مشاور

۳ - دکتر حجت اله رشید - داور داخلی


دفعات مشاهده: 1431 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدعبدالرضا باقری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ - 08:18 | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدعبدالرضا باقری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان "طراحی تالار شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی" در ساعت  ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱ - دکتر  وحید وزیری - استاد راهنمای اول

۲ - دکتر حجت اله رشید کلویر - استاد مشاور اول

۳ - دکتر بهرام گسیلی - داور داخلی

۵- دکتر توحید حاتمی خانقاهی - نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده


دفعات مشاهده: 2866 بار   |   دفعات چاپ: 259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای آرش صحرایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - 12:36 | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای آرش صحرایی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری تحت عنوان " طراحی مجموعه شورای شهر ارومیه با رویکرد توسعه پایدار اکولوژیکی " در ساعت  ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱ - دکتر  حجت اله رشید کلویر - استاد راهنمای اول

۲ - دکتر حسن اکبری - استاد مشاور اول

۳ - دکتر وحید وزیری - داور داخلی

۵- دکتر بهرام گسیلی - نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده


دفعات مشاهده: 3034 بار   |   دفعات چاپ: 273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر