ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم سحر زارعی سلمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - 14:15 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم سحر زارعی سلمانی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۸۷ مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " طراحی مدرسه بیمارستان برای کودکان اوتیستیک با رویکرد کاهش و کنترل علائم در شهر تبریز " در ساعت ۱۴:۰۰روز سهشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حجت اله رشید- استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر سجاد بشر پور -استاد مشاور اول پایان نامه
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر بهرام گسیلی
 

 
 

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای علی بهرامی راد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - 08:15 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای علی بهرامی راد دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۴۲ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " طراحی مسجد بارویکرد فلسفه حکمت متعالیه " در ساعت ۱۶:۰۰روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر بهرام گسیلی - استاد راهنمای اول پایان‌نامه
 2. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی اول
 3. دکتر توحید حاتمی-  داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حسن اکبری

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سجاد صالح

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - 13:51 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سجاد صالح دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۲۸ مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " طراحی برج‌های هزاره اردبیل با بهره‌گیری از نقوش هندسی ایرانی-اسلامی در ترکیب با سازه دیاگرید " در ساعت ۱۶:۰۰ روز سهشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می‌شود.


 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر بهرام گسیلی - استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر توحید حاتمی     

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سعید عبدالهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 13:31 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سعید عبدالهی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۱۵ مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " طراحی سفارتخانه ایران در عراق با رویکرد پدافند غیر عامل" در ساعت ۱۵:۰۰روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حجت اله رشید - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر بهرام گسیلی -  داور داخلی اول
 3. دکتر توحید حاتمی -داور داخلی دوم
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-   دکتر حسن اکبری

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم نازنین نیازی مطلق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 09:16 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم نازنین نیازی مطلق دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از الگوی حیاط مرکزی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی " در ساعت ۱۵:۰۰روز سهشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 


 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حسن اکبری - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر توحید حاتمی -استاد مشاور اول پایان نامه
 3. دکتر بهرام گسیلی -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-   دکتر حجت اله رشید

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم فاطمه حنیفه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - 08:07 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم فاطمه حنیفه دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۰۳ مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی و سرمایه روانشناختی" در ساعت ۱۱:۰۰روز دو‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حجت اله رشید - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر نادر حاجلو -استاد مشاور دوم پایان نامه
 3. دکتر بهرام گسیلی -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حسن اکبری

رونوشت:
 • ریاست محترم دانشکده جهت استحضار

 
 

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم فاطمه حنیفه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - 09:39 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم فاطمه حنیفه دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۵۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی و سرمایه روانشناختی" در ساعت ۰۹:۰۰روز سه‌شنبه مورخ۹۷/۱۱/۰۲  در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حجت اله رشید - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر نادر حاجلو -استاد مشاور دوم پایان نامه
 3. دکتر بهرام گسیلی -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حسن اکبری

 

 
 

دفعات مشاهده: 232 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم مهسا نوروزوند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - 10:22 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم مهسا نوروزوند دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۵۷ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی و سرمایه روانشناختی" در ساعت  ۰۹:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حجت اله رشید - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر نادر حاجلو - استاد مشاور دوم پایان نامه
 3. دکتر بهرام گسیلی -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حسن اکبری 

دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین محمدیان دومولا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - 08:13 | 
 جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین محمدیان دومولا دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۲۸ مورخ ۹۷/۱۰/۰۲ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "طراحی کارخانه قالب و کفش‌سازی با رویکرد پایداری اقتصادی" در ساعت ۱۱:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حسن اکبری -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حجت اله رشید -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر توحید حاتمی


 

دفعات مشاهده: 324 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عبداله سلمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ - 10:46 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عبداله سلمانی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۹۶۸ مورخ ۹۷/۰۹/۰۶ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان "طراحی خانه فرش هریس با رویکرد پایداری اقتصادی" در ساعت ۱۳:۰۰روز دو‌شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۲ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حسن اکبری - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محمد حسن زاده محمود آباد -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر وحید وزیری -  داور داخلی 
   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر بهرام گسیلی 

دفعات مشاهده: 428 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر