ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین محمدیان دومولا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - 08:13 | 
 جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای حسین محمدیان دومولا دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۲۸ مورخ ۹۷/۱۰/۰۲ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "طراحی کارخانه قالب و کفش‌سازی با رویکرد پایداری اقتصادی" در ساعت ۱۱:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حسن اکبری -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حجت اله رشید -  داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر توحید حاتمی


 

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عبداله سلمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ - 10:46 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عبداله سلمانی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۹۶۸ مورخ ۹۷/۰۹/۰۶ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان "طراحی خانه فرش هریس با رویکرد پایداری اقتصادی" در ساعت ۱۳:۰۰روز دو‌شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۲ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حسن اکبری - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محمد حسن زاده محمود آباد -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر وحید وزیری -  داور داخلی 
   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر بهرام گسیلی 

دفعات مشاهده: 191 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سیدعلی فخری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ - 08:51 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سیدعلی فخری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۵ دوره شبانه طبق مجوز شماره ۹۱۳ مورخ ۹۷/۰۷/۲۹ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با توجه به راهکارهای ارتقاء رضایتمندی جانبازان و معلولین" در ساعت ۱۱:۱۵روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۱ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می‌شود. 
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر توحید حاتمی - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر یوسف جهان زمین -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر وحید وزیری -  داور داخلی
  معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حسن اکبری

دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای امید عبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - 08:56 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای امید عبادی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره شبانه طبق مجوز شماره ۱۰۴۹۴/۱۴/۹۷ مورخ ۱۴/۰۷/۹۷ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان "طراحی ساختمان بلند مرتبه مسکونی-تجاری با رویکرد تعاملات اجتماعی" در ساعت ۱۱:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر بهرام گسیلی - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر توحید حاتمی -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر وحید وزیری -  داور داخلی 
  معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر حجت اله رشید
 

 
 

دفعات مشاهده: 385 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 17:38 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علی اشرف‌پور دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد احیای هویت معماری ایرانی اسلامی" در ساعت ۱۱:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حاتمی
 

دفعات مشاهده: 1329 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:08 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم محبوبه سلملیان دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "طراحی بازار هفتگی چابکسر با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی" در ساعت ۱۶:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حسن اکبری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر توحید حاتمی -  داور داخلی اول
 3. دکتر حجت اله رشید – داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر وحید وزیری
 

دفعات مشاهده: 1278 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:48 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهرداد فرخی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره شبانه تحت عنوان "طراحی فضای هوشمند در محیط‌های پژوهشی با تاکید بر  استفاده هوشمند از فضا(پارک‌های علم و فناوری)" در ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حاتمی
 

دفعات مشاهده: 1348 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:47 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم بهاره سلمانیان دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۴ دوره شبانه  تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی با توجه به عوامل موثر بر ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین قدیمی محله از شدت تغییرات کالبدی" در ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر توحید حاتمی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر وحید وزیری -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حسن اکبری -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر یوسف جهان زمین
 

دفعات مشاهده: 1387 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:46 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم نجاتی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال ۹۲ دوره روزانه تحت عنوان " طراحی، تغییر و بازسازی مکان‌های سکونت (خانه و آپارتمان‌ها) در شهر تهران با رویکرد ارتقاء حس تعلق (نمونه موردی : محله جوادیه تهران)" در ساعت ۱۱:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر حجت اله رشید -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر یوسف جهان زمین -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حسن اکبری
 

دفعات مشاهده: 1376 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - 13:44 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی خانم میترا سید پور اسماعیل‌زاده دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی معماری ورودی سال 94 دوره روزانه  دانشگاه تحت عنوان "طراحی ساختار میان افزا در مجاورت بازار تاریخی تبریز با رویکرد پایداری اقتصادی‌" در ساعت 12:00روز یکشنبه مورخ 29/11/96 در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر وحید وزیری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر احد نژاد ابراهیمی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حجت اله رشید -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر بهرام گسیلی
 

دفعات مشاهده: 1406 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر