ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای آرش طریقیان­نظرلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 12:34 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای آرش طریقیان­نظرلو دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۴۴ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " تحلیل پایداری دینامیکی غیرموضعی نانو صفحه گرافنی واقع در محیط وینکلر براساس تئوری کلاسیک صفحات " در ساعت ۱۶:۰۰روز یک­شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر رضا پیل­افکن- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر سیدجاوید زکوی-داور داخلی اول
 3. دکتر سجاد پیرمحمد- داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر بهروز میرزایی­ضیاپور

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید قلیزاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - 14:48 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید قلیزاده دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۷۸ مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " تحلیل انرژی، اگزرژی و ترمواکونومیک سیستم تولید توان بر مبنای سوخت بیوگاز " در ساعت۱۵:۰۰روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ در محل کلاس ۲ دانشکده فنی برگزار می‌شود. 

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر محمد وجدی - استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر فرزاد محمد خانی استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر بهروز میرزایی ضیاپور - داور داخلی پایان نامه
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی - دکتر سجاد پیر محمد

 

 
 

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای طاهر عبداله­وند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 13:54 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای طاهر عبداله­وند دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۱۳۱ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "بررسی استفاده از انرژی خورشیدی و زمین گرمایی جهت کاهش مصرف انرژی در ایستگاه­های مدرن تقلیل فشار" در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. پروفسور مصطفی رحیمی- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر هادی غائبی-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر محمد وجدی-داور داخلی اول
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر رضا پیل­افکن

دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع رساله تحصیلی آقای سعید قوامی گرگری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - 08:36 | 
جلسه‌ی دفاع رساله تحصیلی آقای سعید قوامی گرگری دانشجوی دکترای رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۹۸۶۵/۱۴/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " تحلیل انرژی و اگزرژی و ترمواکونومیکی سیستم تولید چندگانه جدید بر مبنای سیکل های توربین گاز – راکتور هلیوم مدولار " در ساعت ۱۴:۰۰ روز یک­شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ در محل سمعی بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر مصطفی رحیمی - استاد راهنمای اول رساله
 2. دکتر هادی غائبی - استاد راهنمای دوم رساله
 3. دکتر ابراهیم عبدی اقدم - داور داخلی رساله
 4. دکتر فرهاد صادق مغانلو داور داخلی رساله
 5. دکتر مرتضی یاری - داور خارجی رساله از دانشگاه تبریز
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی - دکتر عسگر مینایی

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای ایوب قنبری­ساقصلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱ - 09:04 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای ایوب قنبری­ساقصلو دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره شبانه طبق مجوز شماره ۱۰۸۰ مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " بررسی تجربی مشخصه­های عملکردی و آلایندگی موتور تک­سیلندر پژوهشی CT۳۰۰ ترکیب­سوز با نسبت جرمی سوخت%۷۵ بنتزین و %۲۵ گاز طبیعی" در ساعت ۱۵:۰۰روز سه­شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر ابراهیم عبدی­اقدم- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. مهندس مهرداد سرابی-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر بهروز میرازیی ضیاپور-داور داخلی اول
 4. دکتر عسگر مینایی- داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر محمد وجدی

دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای اکبر علائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۶ - 08:32 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای اکبر علائی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۸۶ مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " تحلیل کمانش صفحات کامپوزیتی تقویت شده با نانو گرافن" در ساعت ۱۱:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود. 
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر رضا پیل افکن - استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر سید جاوید زکوی -  داور داخلی اول  
 3. دکتر سجاد پیر محمد -  داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر مجید حسین‌پور

 

 
 

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای احد حاجی­زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - 10:24 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای احد حاجی­زاده دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۶۸ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " ارزیابی ترمواکونومیکی نیروگاه دودکش خورشیدی برای موقعیت اردبیل " در ساعت ۱۶:۰۰روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. پروفسور بهروز میرزایی­ضیاپور- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر علیرضا میراولیایی- استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر هادی غائبی- داور داخلی اول
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر سجاد پیرمحمد

 

 
 

دفعات مشاهده: 216 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای میلاد نادری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - 10:14 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای میلاد نادری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۵ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۶۸ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان " مطالعه کلکتورهای خورشیدی با قابلیت تولید شبانه­روزی برق برای تأمین روشنایی معابر دانشگاه محقق اردبیلی" در ساعت ۱۰:۰۰روز سه­شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. پروفسور بهروز میرزایی­ضیاپور- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر فرزاد صداقتی-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر فرهاد صادق­مغانلو-داور داخلی اول
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر مهدی اسکندرزاده­اصل

 

 
 

دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای یوسف مجدشکرلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - 10:05 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای یوسف مجدشکرلو دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۷۳ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "بررسی رفتار شکست بتن آسفالتی گرم تقویت­شده با نانو مواد تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II" در ساعت ۱۱:۰۰روز یک­شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر سجاد پیرمحمد- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. مهندس علی امیرزاده-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر سیدجاوید زکوی-داور داخلی اول
 4. دکتر رضا پیل­افکن- داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر حسنعلی رسولی

 

 
 

دفعات مشاهده: 210 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای بهزاد امانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - 08:02 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای بهزاد امانی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۱۰۷۳ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "بررسی رفتار شکست کامپوزیت­های پایه قیری تقویت­شده با الیاف تحت بارگذاری مود ترکیبی کششی-برشی" در ساعت ۱۰:۰۰روز یک­شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر سجاد پیرمحمد- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. مهندس علی امیرزاده-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر سیدجاوید زکوی-داور داخلی اول
 4. دکتر رضا پیل­افکن- داور داخلی دوم
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر مهدی شاهدی­اصل

 

 
 

دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر