ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سعید صفری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - 08:26 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای سعید صفری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۵ دوره شبانه طبق مجوز شماره ۱۰۴۱ مورخ ۹۷/۱۰/۰۸ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "پایداری دینامیکی ورق­های هدفمند تقویت­شده با استفاده از نانولوله­ها" در ساعت ۱۰:۰۰روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر رضا پیل‌افکن- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر سیدجاوید زکوی-داور داخلی
 3. دکتر سجاد پیرمحمد-داور داخلی
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر مهدی شاهدی­اصل

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عوض عالی­همت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - 08:16 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای عوض عالی­همت دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره شبانه طبق مجوز شماره ۱۰۵۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان "تحلیل اگزرژی کمپرسور و کندانسور یک چرخه تبرید ساده از داده‌های تجربی مستخرج از سه مبرد مختلف متداول در چرخه" در ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر ابراهیم عبدی­اقدم- استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر محمد وجدی-استاد مشاور پایان­نامه
 3. دکتر هادی غائبی-داور داخلی اول
              معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر عسگر مینایی

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی رسولی‌معجز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۸ - 23:37 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی رسولی‌معجز دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ورودی سال ۹۴ دوره روزانه طبق مجوز شماره ۷۰۵۵/۱۴/۹۷ مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان "بررسی بهبود فرآیند اختلاط دوسیال قابل امتزاج با استفاده از اثرات متقابل سیال و جسم جامد(FSI)" در ساعت ۱۱:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر فرهاد صادق‌مغانلو-  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محمد وجدی-  داور داخلی اول
 3. دکتر عسگر مینائی- داور داخلی دوم
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر هادی غائبی

دفعات مشاهده: 806 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای التفات شاهی‌زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۷ - 17:03 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای التفات شاهی‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "طراحی و بررسی اثر سیستم انتقال و ذخیره انرژی تابشی در تعدیل شرایط آسایش حرارتی" در ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. پروفسور مصطفی رحیمی- استاد راهنما
 2. دکتر هادی غائبی-داور داخلی اول
 3. دکتر عسگر مینائی-داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر مهدی شاهدی‌اصل

دفعات مشاهده: 956 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید پریخانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۷ - 17:02 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید پریخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "ارائه‌ی یک سیکل اصلاح‌شده‌ی کالینا" در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هادی غائبی- استاد راهنما
 2. دکتر ابراهیم عبدی‌اقدم-استاد مشاور
 3. دکتر بهروز میرزائی‌ضیاپور-داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر عسگر مینائی

دفعات مشاهده: 992 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهنام پورکافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ - 16:55 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهنام پورکافی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "مطالعه عددی کارایی کلکتور خورشیدی متمرکز با یک پوشش شفاف شکلدار" در ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. پروفسور بهروز میرزایی‌ضیاپور- استاد راهنمای
 2. دکتر علیرضا میراولیایی-استاد مشاور
 3. دکتر عسگر مینائی-داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر ابراهیم عبدی‌اقدم

دفعات مشاهده: 1115 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ثمره احمدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ - 22:42 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ثمره احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره شبانه   تحت عنوان "تحلیل ترمودینامیکی و بررسی عملکرد استفاده از پیل سوختی برای تولید همزمان" در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هادی غائبی  - استاد راهنمای اول
 2. دکتر مصطفی رحیمی-استاد مشاور اول
 3. دکتر ابراهیم عبدی‌اقدم-داور داخلی اول
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر محمد وجدی
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 1804 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی توحید دهقانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ - 22:41 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی توحید دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی فرآیند اختلاط دوسیال قابل امتزاج در یک کانال مینیاتوری با استفاده از روش غیرفعال" در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه  مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر فرهاد صادق‌مغانلو  - استاد راهنمای اول
 2. دکتر مصطفی رحیمی-داور داخلی اول
 3. دکتر هادی غائبی-داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر محمد وجدی
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 1809 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی کسری رفیعی‌راد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ - 22:40 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی کسری رفیعی‌راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه   تحت عنوان"آنالیز ترمودینامیکی یک سیستم تولید چندگانه جدید بر مبنای سیکل GT-MHR"  در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هادی غائبی  - استاد راهنمای اول
 2. دکتر ابراهیم عبدی‌اقدم-داور داخلی اول
 3. دکتر فرهاد صادق‌مغانلو-داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر عسگر مینائی
 

دفعات مشاهده: 1770 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی حامد مصطفائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - 01:26 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی حامد مصطفائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره شبانه تحت عنوان"بررسی پدیده خستگی کم‌چرخه در لوله‌های مستقیم تحت فشار کربنی ساده در اثر بارهای مشابه با اثرات زلزله براساس مدل سختی چابوشی"  در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه  مورخ ۰۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر سیدجاوید زکوی  - استاد راهنمای اول
 2. آقای مهندس محمد نوربخش – استاد مشاور اول
 3. دکتر سجاد پیرمحمد- داور داخلی اول
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر رضا پیل‌افکن
 

دفعات مشاهده: 1856 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر