ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه تحت عنوان "بررسی تاثیر نامنظمی‌های مختلف در پلان در خرابی پیش‌رونده‌ی ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی" در ساعت ۰۹:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر الهام قندی-  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر شیرین اسماعیلی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حامد رحمن شکرگزار -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر کاظم شاکری

دفعات مشاهده: 132 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "استفاده از مدل‌سازی عددی سه بعدی برای بررسی هیدرودینامیک جریان ناشی از شکست سد" در ساعت ۱۱:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اتابک فیضی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. مهندس مسعود ابی ترابی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر سعید راثی نظام – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر شیرین اسماعیلی
 

دفعات مشاهده: 720 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "ارزیابی فنی و اقتصادی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم جداساز پایه" در ساعت ۱۲:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر محتشم محبی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر امین قلی‌زاد -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر امین قنادی ‌اصل – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر وحید اکرمی
 

دفعات مشاهده: 721 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "روش مستقیم طراحی لرزه‌ای براساس تغییر مکان برای دیوارهای برشی" در ساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر کاظم شاکری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محتشم محبی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر امین قنادی ‌اصل – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر شیرین اسماعیلی
 

دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آب‌شکن‌های مستقر در مسیرهای قوسی با مدل عددی سه‌بعدی و مدل‌های پیش‌بینی فراکاووشی" در ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
                                                                              
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اتابک فیضی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر فریبرز معصومی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر مجید پاسبانی – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر الهام قندی
 

دفعات مشاهده: 718 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۳دوره روزانه   تحت عنوان"استفاده از پردازش تصاویر برای پایش سلامت سازه‌ها"  در ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر امین قلی‌زاد- استاد راهنمای اول
 2. دکتر کاظم شاکری-استاد مشاور اول
 3. دکتر وحید اکرمی-داور داخلی اول
             معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر فریبرز معصومی

 

دفعات مشاهده: 728 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره شبانه تحت عنوان "بررسی خرابی پیش‌رونده در اسکله‌های دریایی" در ساعت ۱۶:۳۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر کاظم شاکری -  استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر حامد رحمن شکرگزار -  استاد راهنمای دوم پایان نامه
 3. دکتر امین قلی زاد -  استاد مشاور پایان نامه
 4. دکتر وحید اکرمی – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- مهندس ناصر الدین شاهبازی
 

دفعات مشاهده: 720 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم ملکی محمود آباد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم ملکی محمود آباد دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "ارزیابی قابلیت اعتماد عملکرد لرزه ای سازه‌های بهسازی شده" در ساعت ۱۱:۰۰روز چهار‌شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر محتشم محبی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر کاظم شاکری -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر امین قلی‌زاد-  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر مسعود قنادی اصل

دفعات مشاهده: 829 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سکینه قاضی جهانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سکینه قاضی جهانی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره شبانه تحت عنوان "آنالیز احتمالی لرزه‌ای ساختمان‌های دارای طبقات زیر زمین" در ساعت ۱۵:۰۰روز دو‌شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حامد رحمن شکرگزار -  استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر امین قنادی اصل -  استاد راهنمای دوم پایان نامه
 3. مهندس مسعود ابی ترابی-  استاد مشاور پایان نامه
 4. دکتر شیرین اسماعیلی -  داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر وحید اکرمی
 

دفعات مشاهده: 807 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع رساله دکترای جناب آقای نهمت خدائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | 
جلسه‌ی دفاع رساله دکترای جناب آقای نهمت خدائی دانشجوی دوره دکترای رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه ورودی سال ۹۱ دوره روزانه  تحت عنوان "کنترل غیرفعال ساختمان‌های بلند در مقابل باد با ترکیب روش‌های مگاساب کنترل‌شده و سیستم رویه ثانویه" در ساعت ۱۱:۰۰روز پنج‌شنبه مورخ ۰۳/۱۲/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر هوشیار ایمانی -  استاد راهنمای پایان‌نامه
 2. دکتر امین قلی زاد -  داور داخلی پایان‌نامه
 3. دکتر حامد رحمن شکرگزار – داور داخلی پایان‌نامه
 4. دکتر محمد علی لطف اللهی یقین -  داور خارجی رساله
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر امین قنادی اصل
 

دفعات مشاهده: 825 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر