ورود به سایت

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای ساسان تیمور مقدم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای ساسان تیمور مقدم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " مقطع بهینه تیرهای همبند در سیستم دیوار برشی همبسته" در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر امین قلی زاد - استاد راهنمای اول پایان نامه

۲ - دکتر اصغر امانی - استاد راهنمای دوم پایان نامه

۳ - دکتر وحید اکرمی - استاد مشاور

۴-دکتر امین قنادی اصل- داور داخلی


دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی و مقایسه تحلیل پل های راه با آیین نامه های مختلف بارگذاری" در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر یعقوب محمدی - استاد راهنمای اول پایان نامه

۲ - دکتر هوشیار ایمانی - استاد راهنمای دوم پایان نامه

۳ - مهندس رضایی مقدم - استاد مشاور

۴-دکتر اصغر امانی- داور داخلی


دفعات مشاهده: 443 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی تنش های حرارتی سدهای بتنی با استفاده از تحلیل های احتمالی " در ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر مجید پاسبانی - استاد راهنمای اول پایان نامه

۲ - مهندس قربانی - استاد مشاور پایان نامه

۳ - دکتر اکبر صفرزاده - داور داخلی


دفعات مشاهده: 450 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۸ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی رفتار پل های معلق پیاده رو در برابر باد " در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر هوشیار ایمانی - استاد راهنمای اول پایان نامه

۲ - دکتر الهام قندی - استاد مشاور پایان نامه

۳ - دکتر اکبر صفرزاده - داور داخلی

۴ - دکتر فریبرز معصومی - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 1346 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم ستاره فرهنگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  ستاره فرهنگ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی ورودی سال ۹۳ تحت عنوان " بررسی مکانیک شکست سد در سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتمالی" در ساعت ۱۰:۳۰  روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر مجید پاسبانی - استاد راهنمای پایان نامه

۲- مهندس علی قربانی - استاد مشاور پایان نامه

۳ - دکتر اتابک فیضی - داور داخلی

۴ - دکتر یعقوب محمدی - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 1419 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سمیه زارع صادق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  سمیه زارع صادق  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲ تحت عنوان " تعیین نیروی جانبی غالب وارد بر ساختمان ها " در ساعت ۱۶:۰۰  روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر هوشیار ایمانی کله سر - استاد راهنمای اول

۲- دکتر الهام قندی - استاد راهنمای دوم

۳ - مهندس مسعود ابی ترابی - استاد مشاور اول

۴ - دکتر یعقوب محمدی - داور داخلی

۵ - دکتر شیرین اسماعیلی - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 2550 بار   |   دفعات چاپ: 188 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " مدلسازی رفتاری خاک با استفاده از قوانین ترمودینامیک " در ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر احد اوریا - استاد راهنمای اول

۲ - دکتر علیرضا نگهدار - استاد مشاور اول

۳ - دکتر اکبر صفرزاده - داور داخلی

۴ - دکتر سید سعید راثی نظام - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 2453 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی تیر جدار نازک تیموشتکو تحت بار قطعی " در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر الهام قندی - استاد راهنمای اول

۲ - دکتر شیرین اسماعیلی - استاد مشاور اول

۳ - دکتر اصغر امانی داشلجه - داور داخلی

۴ - دکتر یعقوب محمدی - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 2412 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی عملکرد سیستم کنترل ترکیبی جداساز لرزه ای - میراگر ویسکوز نیمه فعال " در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر محتشم محبی - استاد راهنمای اول

۲ - دکتر امین قلی زاد - استاد مشاور اول

۳ - دکتر کاظم شاکری - داور داخلی

۴ - دکتر فریبز معصومی گنجگاه - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 2522 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " تاثیر چرخه ذوب و انجماد  بر خاک رسی الیاف دار در آزمایش سه محوری " در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر علیرضا نگهدار - استاد راهنمای اول

۲ - مهندس سیاب هوشمندی - استاد مشاور اول

۳ - دکتر یعقوب محمدی - داور داخلی

۴ - دکتر شیرین اسماعیلی - نماینده تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 2552 بار   |   دفعات چاپ: 171 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر