ورود به سایت

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه تحصیلی آقای مهرداد غلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۰ - 00:01 | 
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه تحصیلی آقای مهرداد غلامی دانشجوی مقطع کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره روزانه تحت عنوان "مقایسه قابلیت اعتماد لرزهای قابهای فولادی با سیستم های باربر جانبی مختلف‌‌" در ساعت ۱۱:۰۰روز ‌شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱در محل سالن سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر امین قلی زاد - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محتشم محبی- استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر شیرین اسماعیلی نیاری -  داور داخلی
 4. دکتر فریبرز معصومی -  نماینده معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 735 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه تحصیلی خانم اعظم جوینده محجوب پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۹ - 23:44 | 
 جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه تحصیلی خانم اعظم جوینده محجوب پور دانشجوی مقطع کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز با رویکرد پویایی سیستم‌ها با استفاده از مدل ونسیم ( VENSIM ) : مطالعه موردی" در ساعت ۱۲:۰۰روز ‌شنبه مورخ 97/06/31 در محل کلاس ارشد/دکتری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر سید سعید راثی نظام - استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر فریبرز معصومی -استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر اتابک فیضی -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی-  دکتر اکبر صفرزاده

دفعات مشاهده: 733 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سعیده مومنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۵ - 14:02 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سعیده مومنی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "تحلیل احتمالی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-فونداسیون-سازه و مدل‌سازی اتصالات" در ساعت ۱۱:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۰۴/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر حامد رحمن شکرگزار-  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر وحید اکرمی -  داور داخلی اول
 3. دکتر کاظم شاکری-  داور داخلی دوم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر فریبرز معصومی
 

دفعات مشاهده: 1243 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ - 14:25 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه تحت عنوان "بررسی تاثیر نامنظمی‌های مختلف در پلان در خرابی پیش‌رونده‌ی ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی" در ساعت ۰۹:۰۰روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۹۷ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر الهام قندی-  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر شیرین اسماعیلی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر حامد رحمن شکرگزار -  داور داخلی
            معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی              نماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر کاظم شاکری

دفعات مشاهده: 1457 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 17:36 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "استفاده از مدل‌سازی عددی سه بعدی برای بررسی هیدرودینامیک جریان ناشی از شکست سد" در ساعت ۱۱:۰۰روز یک‌شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اتابک فیضی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. مهندس مسعود ابی ترابی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر سعید راثی نظام – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر شیرین اسماعیلی
 

دفعات مشاهده: 2043 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 17:35 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "ارزیابی فنی و اقتصادی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم جداساز پایه" در ساعت ۱۲:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر محتشم محبی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر امین قلی‌زاد -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر امین قنادی ‌اصل – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر وحید اکرمی
 

دفعات مشاهده: 2057 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:15 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "روش مستقیم طراحی لرزه‌ای براساس تغییر مکان برای دیوارهای برشی" در ساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر کاظم شاکری -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر محتشم محبی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر امین قنادی ‌اصل – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر شیرین اسماعیلی
 

دفعات مشاهده: 2057 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:14 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آب‌شکن‌های مستقر در مسیرهای قوسی با مدل عددی سه‌بعدی و مدل‌های پیش‌بینی فراکاووشی" در ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
                                                                              
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر اتابک فیضی -  استاد راهنمای پایان نامه
 2. دکتر فریبرز معصومی -  استاد مشاور پایان نامه
 3. دکتر مجید پاسبانی – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر الهام قندی
 

دفعات مشاهده: 2035 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:10 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۳دوره روزانه   تحت عنوان"استفاده از پردازش تصاویر برای پایش سلامت سازه‌ها"  در ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر امین قلی‌زاد- استاد راهنمای اول
 2. دکتر کاظم شاکری-استاد مشاور اول
 3. دکتر وحید اکرمی-داور داخلی اول
             معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- دکتر فریبرز معصومی

 

دفعات مشاهده: 2060 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - 16:09 | 
جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران دانشجوی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره شبانه تحت عنوان "بررسی خرابی پیش‌رونده در اسکله‌های دریایی" در ساعت ۱۶:۳۰روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.
 
 
ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
 1. دکتر کاظم شاکری -  استاد راهنمای اول پایان نامه
 2. دکتر حامد رحمن شکرگزار -  استاد راهنمای دوم پایان نامه
 3. دکتر امین قلی زاد -  استاد مشاور پایان نامه
 4. دکتر وحید اکرمی – استاد داور داخلی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلینماینده تحصیلات تکمیلی- مهندس ناصر الدین شاهبازی
 

دفعات مشاهده: 2039 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر