سه نقش اساسی حراست

* نقش هشدار دهنده و پیشگیری

  * نقش اصلاح کننده و درمان

  * نقش جداکننده از سیستم

 

  حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است که بر اساس ماده واحده قانون مصوب 69/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات سازمانی خاص تشکیل شده است.

  حراست به عنوان مشاور امین، چشم مدیر در هر سازمان و وزارتخانه با توجه با اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارند می‌توانند در تصمیم ساز ی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند.