ورود به سایت

پیام ریاست دانشکده

AWT IMAGE

همکاران گرامی
 سلام علیکم 
 احتراماً ضمن تشکر از مشارکت تمامی اعضای هیأت علمی در انتخابات ریاست دانشکده، بدینوسیله از زحمات بی دریغ رئوسای قیلی دانشکده تقدیر و تشکر می شود. امید است با همفکری و همکاری همه اساتید عزیز و همچنین کارکنان پر تلاش دانشکده و مساعدت مسئولین محترم ذی ربط، قدم های مؤثری در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده برداریم.

                                                                                                                                                       دکتر صدیف احدپور