[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
ریاست دانشکده::
معاونت آموزشی - دانشجویی::
معاون‌پژوهشی‌وتحصیلات‌تکمیلی::
گروه های آموزشی::
فرم های اداری و مالی::
معرفی افراد::
شناسنامه فرهنگی اساتید::
مرکز کامپیوتر::
کتابخانه::
فرم های آموزشی و پژوهشی::
اخبار و رویداد های دانشکده::
انجمن های علمی دانشکده::
::
گروه هنر

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
زیربخش‌های پایگاه
:: اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

AWT IMAGEگروه الهیات و علوم سیاسی

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

ادیان و عرفان تطبیقی

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

علی غفاری

1

ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و علوم سیاسی

مربی

بهمن زاهدی

2

فلسفه

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

مریم سلطانی کوهانستانی

3

فلسفه محض

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

اسماعیل سعادتی خمسه

4

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

علی بابایی

5

فلسفه دین

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

اکرم عسکرزاده

6

علوم سیاسی

علوم سیاسی

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

رضا محموداوغلی

7

علوم سیاسی

علوم سیاسی

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

امین نواختی مقدم

8

حقوق خصوصی

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

سیده زهرا پوررشیدزاویه

9

حقوق بین الملل

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

ابراهیم نوشادی

10

حقوق عمومی

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

روح اله مؤذنی

11

علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی دانشیار مرتضی ابراهیمی 12
علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی مربی محمدرضا مولایی 13
علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی استادیار یعسوب اصغری نیاری 14
ادیان و عرفان ادیان و عرفان ادیان و عرفان استادیار اشرف میکائیلی 15

AWT IMAGE گروه باستان شناسی و تاریخ

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

پیش از تاریخ

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

دانشیار

رضا رضالو

1

اسلامی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

کریم حاجی زاده

2

اسلامی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

حبیب شهبازی شیران

3

دوران تاریخی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

بهروز افخمی

4

پیش از تاریخ

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

اردشیر جوانمردزاده

5

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

حسن اسدی

6

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

فرهاد پوریانژاد

7

مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

اسماعیل جهانی

8

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

جعفر آقازاده

9

تاریخ محلی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

سجاد حسینی

10

گروه جغرافیاAWT IMAGE

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

بهروز سبحانی

1

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

برومند صلاحی

2

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

استادیار

بتول زینالی

3

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

موسی عابدینی

4

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

عقیل مددی

5

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

فریبا اسفندیاری

6

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

صیاد اصغری

7

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

عطا غفاری

8

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

حسین نظم فر

9

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

استادیار

علیرضا محمدی

10

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

محمدحسن یزدانی

11

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

دانشیار

وکیل حیدری ساربان

12

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

استادیار

ارسطو یاری

13

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

استادیار

بهرام ایمانی

14

-

سنجش از دور

جغرافیا

استادیار

حسن خاوریان

15

-

جغرافیای سیاسی

جغرافیا

استادیار

منصور رحمتی

16

گروه زبان های خارجیAWT IMAGE

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

دانشیار

رضا عبدی

1

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

توحید صیامی

2

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

افسانه سعیداختر

3

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

ولی محمدی

4

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

سیدمحمد رضی نژاد

5

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

جواد گرجامی

6

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

شهریار گیتی

7

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

حسین محسنی

8

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

مهرداد آقایی هشجین

9

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

عادل آزاددل

10

گروه زبان و ادبیات فارسیAWT IMAGE

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

شکراله پورالخاص

1

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

خدابخش اسداللهی

2

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

بیژن ظهیری ناو

3

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

حسین نوین

4

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

عسگر صلاحی

5

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

مسروه مختاری

6

ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشیار رامین محرمی 7

گروه مدیریت و اقتصادAWT IMAGE

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

مدیریت دولتی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

حبیب ابراهیم پور

1

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

محمد باشکوه اجیرلو

2

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

هاتف حاضری

3

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

محمد حسن زاده

4

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

زهرا فتوره چی

5

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

حسین رحیمی کلور

6

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

ناصر سیف اللهی

7

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

قاسم زارعی

8

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

باقر عسگرنژادنوری

9

-

مدیریت جهانگردی

مدیریت و اقتصاد

مربی

ولی نعمتی

10

گروه هنرAWT IMAGE

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

نقاشی

هنر

مربی

بهزاد محبی

1

طراحی و تولید

صنایع دستی

هنر

مربی

سولماز امیرراشد

2

-

نقاشی

هنر

مربی

فریدون حسن خانی قوام

3

-

هنر اسلامی

هنر

مربی

فاطمه برمکی

4

-

نقاشی

هنر

مربی

علیرضا حسینی صدر

5

نقاشی هنر مربی حسام حسن زاده 6


 

دفعات مشاهده: 5325 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: گروه زبان و ادبیات فارسی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

---

دفعات مشاهده: 5140 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
Faculty of Humanities
Persian site map - English site map - Created in 0.183 seconds with 1019 queries by yektaweb 3535