دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی

  گروه مهندسی آب
  مدیر گروه : دکتر امین کانونی
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
 
مرتبه علمی
 
 
ایمیل
 
 
علی
 
رسول زاده دانشیار rasoulzadeh@uma.ac.ir
 
 
مجید
 
رئوف دانشیار majidraoof2000@yahoo.co.uk
 
 
اصغر
 
باقری دانشیار bagheri_a2001@yahoo.com
 
 
علیرضا
 
عبد پور استادیار abdpour@gmail.com
 
 
جوانشیر
 
عزیزی استادیار
Ja.mobaser@uma.ac.ir
 
 
امین
 
کانونی استادیار  
amin.kanooni@uma.ac.ir
 
محمد رضا
 
نیک پور استادیار
Nikpoor.reza@gmail.com
 
 
جواد
 
رمضانی مقدم استادیار
J_ramezani@uma.ac.ir
 
 
مجتبی
 
سوختانلو استادیار m.sookhtanlouma.ac.ir 

مهسا

حسنپور

استادیار

m.hkashaniuma.ac.ir
 

 


دفعات مشاهده: 12644 بار   |   دفعات چاپ: 802 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 172 بار   |   0 نظر