اعضای هیئت علمی

گروه روانشناسی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

محمد نریمانی

پروفسور

روانشناسی

نادر حاجلو

استاد

روانشناسی

نیلوفر میکائیلی

دانشیار

روانشناسی

اکبر عطا دخت

دانشیار

روانشناسی

سجاد بشرپور

دانشیار

روانشناسی

سیف اله آقاجانی استادیار روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

معرفت سیاه کوهیان

استاد

فیزیولوژی ورزشی

مهرداد محرم زاده

استاد

مدیریت ورزشی

عباس معمارباشی

استاد

بیومکانیک ورزشی

عباس نقی زاده باقی

دانشیار

مدیریت ورزشی

لطفعلی بلبلی

دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

آیدین ولی زاده استادیار فیزیولوژی ورزشی

فرزاد نوبخت

استادیار

مدیریت ورزشی

فرناز سیفی

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

نسرین عزیزیان کهن

استادیار

تربیت بدنی - مدیریت برنامه ریزی

محسن برغمدی استادیار

بیومکانیک ورزشی

ماهرخ دهقانی

استادیار

رفتار حرکتی

رقیه افرونده استادیار

فیزیولوژی ورزشی

امیرعلی جعفرنژاد استادیار بیومکانیک ورزشی
آمنه پوررحیم قوروقچی استادیار فیزیولوژی ورزشی
رضا فرضی زاده استادیار فیزیولوژی ورزشی
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی ورزشی

گروه علوم تربیتی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

عادل زاهد بابلان

استاد

مدیریت آموزشی

مهدی معینی کیا

دانشیار

برنامه ریزی آموزش از راه دور

علی خالق خواه دانشیار فلسفه آموزش و پرورش
تقی اکبری استادیار مدیریت آموزشی
حسین تقوی استادیار علوم تربیتی
گروه مشاوره

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

حسین قمری گیوی

استاد

آسیب شناسی روانی و روان درمانی

علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی

علی رضایی شریف

دانشیار

روانشناسی تربیتی

احمدرضا کیانی

استادیار

مشاوره

اسماعیل صدری

استادیار

مشاوره

زهرا اخوی استادیار مشاوره


دفعات مشاهده: 27224 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 4 بار   |   0 نظر