ورود به سایت

معرفی

  ردیف

 نام و نام خانوادگی 

 پست سازمانی 

شماره تماس 

1

طاهر سرداری

AWT IMAGE

کارشناس کامپیوتر

داخلی

 5164
شماره مستقیم
31505164

2

شاهین همرنگ

کارشناس 

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

3

علیرضا قلی پور 

AWT IMAGE

کارشناس

داخلی 

5173
شماره مستقیم
31505173

4

 عزیز جماعتی 

AWT IMAGE

رئیس دفتر ریاست دانشکده  

داخلی

5147 
شماره مستقیم
31505147

5

اژدر مصروفی 

AWT IMAGE

کارشناس پژوهشی 

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

5

اشرف شمس آذر

کارشناس آموزش

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
31505162

7

غلامرضا پور رحیمی 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه    

گروه علوم دامی

-

8

سیف الله فیضی

AWT IMAGE

کارشناس آزمایشگاه

داخلی

5101
شماره مستقیم
31505101

9

رضا ستاری شیخ احمد

AWT IMAGE

مسئول آزمایشگاه 

داخلی

5083
شماره مستقیم
31505083

10

عسگر رضایی 

AWT IMAGE 

مسئول آموزش  

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
31505165

11

مسعود موسوی 


کارشناس آموزش

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
31505165

12

اعتباری

کارشناس حسابداری 

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

13

علیرضا مهدیزاده

AWT IMAGE

کارشناس

داخلی

-

14

مریم نعمتی 

AWT IMAGE

کارشناس آزمایشگاه

گروه گیاه پزشکی

داخلی

5136 
شماره مستقیم
31505136

15

سولماز فتح العلومی 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه

 گروه باغبانی 

داخلی

5100
شماره مستقیم
31505100

16

لیلا اعلم

کارشناس آزمایشگاه

داخلی

5095
شماره مستقیم
31505095

17 مرحمت قربانی زاده

AWT IMAGE

کارشناس آزمایشگاه

داخلی

5163
شماره مستقیم
31505163

18

اختیار آقازاده 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه

گروه زراعت

داخلی

5115 
شماره مستقیم
31505115

19

بهروز مهری 

AWT IMAGE

کارپرداز 

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

20

عقیل فولادی 

کارشناس مزرعه بابلان 

داخلی

5104
شماره مستقیم
31505104

21

جمشید آردن 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه

گروه زراعت

داخلی

5115
شماره مستقیم
31505115

22

سیامک انصاری 

  AWT IMAGE

انبار دار

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

23

حمایت اسداللهی

AWT IMAGE

خدمات

داخلی

-

24

اسماعیل پادگانه

AWT IMAGE

خدمات

داخلی

5099
شماره مستقیم
31505099

25

         زهرا ایمانزاده

کارشناس آموزش

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
 31505162


دفعات مشاهده: 12565 بار   |   دفعات چاپ: 586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر