دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

معرفی

  ردیف

 نام و نام خانوادگی 

 پست سازمانی 

شماره تماس 1
 

عزیز جماعتی
مسئول دفتر دانشکده

داخلی

5147 
شماره مستقیم
31505147

2

طاهر سرداری

AWT IMAGE

کارشناس کامپیوتر

داخلی

 5164
شماره مستقیم
31505164

3

عسگر رضایی


رئیس اداره آموزش

داخلی

5162
شماره مستقیم
31505162

4

علیرضا قلی پور 

AWT IMAGEکارشناس مسئول 
مدیریت کشاورزی

داخلی 

5173
شماره مستقیم
31505173

5

اختیار آقازاده

کارشناس مسئول
آزمایشگاه زراعت

داخلی

5115 
شماره مستقیم
31505115

6

اژدر مصروفی 

AWT IMAGE

کارشناس پژوهشی 

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

7

اشرف شمس آذر

کارشناس مسئول آموزش

داخلی

5165
شماره مستقیم
31505165

8

غلامرضا پور رحیمی 

AWT IMAGE 

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری 

-

9

سیف الله فیضی

AWT IMAGE

کارشناس مسئول آزمایشگاه منابع طبیعی

داخلی

5101
شماره مستقیم
31505101

10

رضا ستاری شیخ احمد

AWT IMAGEکارشناس مسئول
آزمایشگاه علوم دامی

داخلی

-
شماره مستقیم
-


11

توکل اعتباری

   عامل مالی

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

12

مسعود موسوی 


کارشناس آموزش

داخلی

5165
شماره مستقیم
31505165

13
زهرا ایمانزاده کارشناس آموزش  

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
 31505162


 

14

علیرضا مهدیزاده

AWT IMAGE
کارشناس مهندسی بیوسیستم

داخلی

-

15

مریم نعمتی 

AWT IMAGEکارشناس مسئول آزمایشگاه گروه گیاه پزشکی

داخلی

5136 
شماره مستقیم
31505136

16

سولماز فتح العلومی 

AWT IMAGE کارشناس آزمایشگاه
گروه باغبانی 

داخلی

5100
شماره مستقیم
31505100

17 مرحمت قربانی زاده

    AWT IMAGE          کارشناس مسئول                     آزمایشگاه    

داخلی

5163
شماره مستقیم
31505163

18

جمشید آردن 

 کارشناس آزمایشگاه

داخلی

5115
شماره مستقیم
31505115

19

اسماعیل پادگانه

AWT IMAGE
خدمات

داخلی

5099
شماره مستقیم
31505099

20

عقیل فولادی 

کارشناس مسئول مزرعه بابلان 

داخلی

5104
شماره مستقیم
31505104

21

سیامک انصاری

AWT IMAGE
کارپرداز

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

22

حمایت اسدالهی 

 AWT IMAGE
 خدمات

داخلی

-

23

شاهین همرنگ


کمک کارشناس پژوهشی

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

24

لیلا قلی زاده


کارشناس آزمایشگاه

داخلی

-
شماره مستقیم
-25

 


سعید باوقار

 


خدمات


-

 26
 

        فهیمه جی دار 

کارشناس آزمایشگاه
گروه خاک

داخلی

-
شماره مستقیم
-27

 


باقر دادگر یگانه

 


خدمات


-

 


28
 
رحیم علیزاده
نگهبان دانشکده
-


29
 
فرشید خوش لسان
کارشناس آزمایشگاه آب
داخلی: 509530سید اکبر میری

خدمات
داخلی: -


دفعات مشاهده: 15915 بار   |   دفعات چاپ: 741 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر