دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

معرفی

  ردیف

 نام و نام خانوادگی 

 پست سازمانی 

شماره تماس 

1

طاهر سرداری

AWT IMAGE

کارشناس کامپیوتر

داخلی

 5164
شماره مستقیم
31505164

2

شاهین همرنگ

کارشناس 

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

3

علیرضا قلی پور 

AWT IMAGE

کارشناس 

داخلی 

5173
شماره مستقیم
31505173

4

 عزیز جماعتی 

AWT IMAGE

مسئول دفتر ریاست دانشکده  

داخلی

5147 
شماره مستقیم
31505147

5

اژدر مصروفی 

AWT IMAGE

کارشناس پژوهشی 

داخلی

5173
شماره مستقیم
31505173

5

اشرف شمس آذر

کارشناس مسئول آموزش

داخلی

5165
شماره مستقیم
31505165

7

غلامرضا پور رحیمی 

AWT IMAGE 

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری 

-

8

سیف الله فیضی

AWT IMAGE

کارشناس مسئول آزمایشگاه منابع طبیعی

داخلی

5101
شماره مستقیم
31505101

9

رضا ستاری شیخ احمد

AWT IMAGEکارشناس مسئول
آزمایشگاه علوم دامی

داخلی

-
شماره مستقیم
-

10

عسگر رضایی 

AWT IMAGE 

رئیس اداره آموزش  

داخلی

5162
شماره مستقیم
31505162

11

مسعود موسوی 


کارشناس آموزش

داخلی

5165
شماره مستقیم
31505165

12
زهرا ایمانزاده کارشناس آموزش  

داخلی

5165-5162
شماره مستقیم
 31505162


 

13

توکل اعتباری


عامل مالی

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

14

علیرضا مهدیزاده

AWT IMAGE

کارشناس گروه بیوسیستم

داخلی

-

15

مریم نعمتی 

AWT IMAGE

کارشناس مسئول آزمایشگاه

گروه گیاه پزشکی

داخلی

5136 
شماره مستقیم
31505136

16

سولماز فتح العلومی 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه

 گروه باغبانی 

داخلی

5100
شماره مستقیم
31505100

17

لیلا اعلم

کارشناس آزمایشگاه گروه آب

داخلی

5095
شماره مستقیم
31505095

18 مرحمت قربانی زاده

    AWT IMAGE 

کارشناس مسئول         آزمایشگاه             

داخلی

5163
شماره مستقیم
31505163

19

اختیار آقازاده 

AWT IMAGE 

کارشناس مسئول آزمایشگاه

گروه زراعت

داخلی

5115 
شماره مستقیم
31505115

20

فهیمه جی دار 

کارشناس آزمایشگاه
گروه خاک

داخلی

-
شماره مستقیم

-

21

عقیل فولادی 

کارشناس مسئول مزرعه بابلان 

داخلی

5104
شماره مستقیم
31505104

22

جمشید آردن 

AWT IMAGE 

کارشناس آزمایشگاه

گروه زراعت

داخلی

5115
شماره مستقیم
31505115

23

سیامک انصاری 

  AWT IMAGE

کارپرداز

داخلی

5174
شماره مستقیم
31505174

24

حمایت اسدالهی

AWT IMAGE

خدمات

داخلی

-

25

اسماعیل پادگانه

AWT IMAGE

خدمات

داخلی

5099
شماره مستقیم
3150509926

 


سعید باوقار

 خدمات
 


-

 27
 

         لیلا قلی زاده

کارشناس آزمایشگاه

--

 


-

 


-

 


-

 


دفعات مشاهده: 14761 بار   |   دفعات چاپ: 688 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر