ورود به سایت

بازدید مدیر دانشجویی دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - 09:16 | 
arrow_lدکتر شیخ الاسلامی در این بازدید ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم اداره خوابگاههای خواهران و برادران بویژه در اسکان و ساماندهی دانشجویان ورودی جدید، بر تکریم و احترام دانشجویان، احصاء مشکلات خوابگاهها و پیگیری برای حل آنها، آماده سازی و نظافت مطلوب فضای خوابگاهها، نظارت مداوم بر بوفه های دانشجویی خوابگاهها و ... تاکید کردند.
 

واگذاری خوابگاه به دانشجویان گرامی کارشناسی ورودی جدید سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۱ - 09:11 | 
واگذاری خوابگاه به دانشجویان گرامی کارشناسی ورودی جدید، توسط همکاران محترم اداره خوابگاههای خواهران و برادران.
 

تشکیل جلسه با نماینده شرکت جهان گستر در خصوص بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 10:26 | 
در راستای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون تغذیه (یاس) دانشگاه جلسه ای با حضور مدیر دانشجویی، رئیس اداره امور غذاخوریها و کارشناس فناوری با نماینده شرکت جهان گستر تشکیل شد.
:arrow_left: در این جلسه نماینده شرکت جهان گستر ضمن معرفی نرم افزار جدید (نسخه به روزرسانی شده نرم افزار قبل) از جمله مزایای نرم افزار جدید را تحت وب بودن قسمت مدیریت نرم افزار، افزایش سرعت ارتباط دستگاههای تحویل، رزرو و ... با نرم افزار با استفاده از وب سرویس، متمرکز شدن مدیریت گروهها، افراد و ... بیان نمودند. در ادامه یک پیش نمایش از نرم افزار جدید بهمراه توضیحات لازم برای هر بخش ارائه کرند. در نهایت مقرر شد بعد از بررسی نرم افزار توسط کارشناس فناوری و کارشناس اداره امور غذاخوریها، اعلام نظر نمایند.

 

بازدید معاون دانشجویی از خوابگاهها و فرآیند واگذاری خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ - 14:04 | 
معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر سیاه کوهیان، در این بازدید ضمن تشکر از همکاران محترم حوزه مدیریت دانشجویی بر تکریم و احترام دانشجویان، راهنمایی دقیق و کامل دانشجویان ورودی جدید و ... تاکید کردند.
 

واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۵ - 08:26 | 
 واگذاری خوابگاه به دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد ورودی جدید، توسط همکاران محترم اداره خوابگاههای خواهران و برادران.