جلسه دفاعیه پایان نامه آقای محسن صالحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۲ - 14:26 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی محسن صالحی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی  محض ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی  9613154102 طبق مجوز مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تغییر پذیری ضربان قلب (HRV)دانشجویان مرد غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی   " در ساعت 13 روز شنبه   مورخ98/7/13در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترلطفعلی بلبلی  ،استاد راهنما
2-دکتر رقیه افرونده ،استاد مشاور 
3-دکتر آمنه پوررحیم، استاد داور

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای علی آذرنیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۱ - 12:00 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی علی آذرنیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی  ورودی سال 1395 به شماره دانشجویی  9513144101طبق مجوز مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" بررسی تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع 3600متر بالاتر از سطح دریا بر روی شاخص های قلبی وریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای 25تا 35 سال شهر اردبیل   " در ساعت 13 روز شنبه   مورخ98/6/30در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر معرفت سیاه کوهیان  ،استاد راهنما
2-دکتر لطفعلی بلبلی،دکترآمنه پوررحیم  ،استاد مشاور 
3-دکتر فرناز سیفی، استاد داور

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکارخانم متین یوسفی مریدانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۹ - 11:02 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی متین یوسفی مریدانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی  ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی  9611154110طبق مجوز مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" نقش اضطراب ظاهر اجتماعی توده بدنی واسترس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران جوان " در ساعت11 روز یکشنبه   مورخ98/5/13در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر سجاد بشرپور   ،استاد راهنما
2-دکتر نیلوفرمیکاییلی   ،استاد مشاور 
3-دکتر اکبر عطادخت، استاد داور

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای کیوان ثریا طایفه دلائی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱ - 12:34 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی کیوان ثریا طایفه دلائی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی  ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی  9611154103طبق مجوزشماره 20/13974/د/98  مورخه 98/6/26مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" مقایسه اثربخشی خدمات مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل در کنترل علائم ،بهبود عملکرد کلی و کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن" در ساعت 9 روز چهارشنبه   مورخ98/6/27در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر محمد نریمانی ، دکتر سیف اله آقاجانی   ،استاد راهنما
2-دکتر سجاد بشر پور  ،استاد مشاور 
3-دکتر نادر حاجلو ، استاد داور

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم شیوا ساجدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱ - 11:27 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی شیوا ساجدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی  ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی  9611154104طبق مجوز مورخه 98/6/27مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر خود کارآمدی ، کفایت اجتماعی وبهبود رفتار ناسازگارانه در کودکان دارای ناتوانی های یادگیری " در ساعت 11روز چهارشنبه   مورخ98/6/27در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترمحمد نریمانی   ،استاد راهنما
2-دکتر سجادبشرپور   ،استاد مشاور 
3-دکتر سیف اله آقاجانی ، استاد داور

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای بهزاد قلی زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۱ - 14:02 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی بهزاد قلی زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش توانبخشی  ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611554106طبق مجوز شماره11023/ 20/د/98 مورخ98/5/27مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی ، خود کار آمدی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان " در ساعت 11روز دوشنبه   مورخ98/5/28در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترحسین قمری  ،استاد راهنما
2-دکتر اسماعیل صدری  ،استاد مشاور 
3-دکتر احمد رضا کیانی ، استاد داور

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سعیده جباری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ - 11:49 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی سعیده جباری  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611254112 طبق مجوز مورخه 98/6/24مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" اثربخشی گروه‌درمانی پذیرش خویشتن بر کاهش ترس از ارزیابی منفی، شرم درونی و خودپنداره افراد مبتلابه اضطراب اجتماعی" در ساعت 10روز یکشنبه   مورخ98/6/24در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترسجاد بشرپور ،استاد راهنما
2-پروفسور محمد نریمانی ،استاد مشاور 
3-دکتر سیف اله آقاجانی،دکتر نادر حاجلو، استاد داور

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکارخانم ام لیلا سیفی زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 12:55 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی ام لیلا سیفی زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش  مدرسه ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611624107 طبق مجوز مورخه 98/5/9مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم وجودی بر روابط با همسالان ،گرایش به رفتارهای پرخطر وقلدری نوجوانان " در ساعت 9روز چهارشنبه   مورخ98/5/9در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتراحمد رضا کیانی  ،استاد راهنما
2-دکتر علی شیخ الاسلامی ،استاد مشاور 
3-دکتر حسین قمری، استاد داور

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس ارغا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 12:37 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی نرگس ارغا  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش   عمومی  ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی  9611154101طبق مجوز مورخه 98/6/13مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  مقایسه کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و ناهماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی " در ساعت 11روز چهارشنبه   مورخ98/6/13در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر نیلوفر میکاییلی  ،استاد راهنما
2-دکتر سجاد بشرپور،استاد مشاور 
3-دکتر نادر حاجلو ، استاد داور

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سکینه مرادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 11:18 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی سکینه مرادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی گرایش  کودکان استثنایی ورودی سال 1395 به شماره دانشجویی 9519144110 طبق مجوز مورخه97/12/14مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" مقایسه پردازش شنیداری،توجه انتخابی وتقسیم شده وحافظه کاری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص ،ADHD و عادی  " در ساعت 10روز سه شنبه  مورخ97/12/14در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر سجاد بشر پور  ،استاد راهنما
2-دکترمحمد نریمانی ،استاد مشاور 
3-دکتر نیلوفر میکاییلی ، استاد داور

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای افشین صابری فرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 10:34 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی افشین صابری فرد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش   توانبخشی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611554109 طبق مجوز مورخه 98/6/24مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  رابطه ادراک سبک مدیریت کلاس و حمایت تحصیلی معلمان با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری  " در ساعت 10روز شنبه   مورخ98/6/24در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر تقی اکبری  ،استاد راهنما
2-دکتراسماعیل صدری ،استاد مشاور 
3-دکتر علی رضایی شریف ، استاد داور

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه سرکارخانم ملیحه شهابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - 10:12 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی ملیحه شهابی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی ورودی سال 1395 به شماره دانشجویی9519144107مورخه97/12/5مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" نقش سازگاری اجتماعی و ناگویی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پر خطر در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص  " در ساعت 11   مورخ98/12/5در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر اکبر عطا دخت   ،استاد راهنما
2-دکترمحمد نریمانی  ،استاد مشاور 
3-دکتر سیف اله آقاجانی ، استاد داور

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم ساناز پاک نسب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۰ - 11:55 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی  ساناز پاک نسب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی گرایش آموزش وبهسازی منابع انسانی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی9613114102 طبق مجوز مورخه 98/6/13مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" شناسایی قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها وتهدید های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش وپرورش مطالعه موردی شهرستان دهدشت " در ساعت 11روز یکشنبه   مورخ98/5/20در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر عادل زاهد بابلان ،دکتر مهدی معینی کیا   ،استاد راهنما
2-دکترعلی خالق خواه ،استاد مشاور 
3-دکتر حسین تقوی، استاد داور

دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکارخانم شکرانه محرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۰ - 11:41 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی شکرانه محرم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی ورودی سال 1395 به شماره دانشجویی9519144109 طبق مجوز مورخه98/5/8مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  نقش نارسایی هیجانی وراهبردهای خود تنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع" در ساعت 11روز سه شنبه   مورخ98/5/8در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر اکبر عطادخت  ،استاد راهنما
2-دکترنیلوفر میکاییلی،استاد مشاور 
3-دکتر محمد نریمانی، استاد داور

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکارخانم نرجس زارع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 11:35 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی  نرجس زارع دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611604103طبق مجوز مورخه 98/5/20مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  مقایسه الگوهای ارتباطی زوجین ،عملکرد خانواده وسازگاری زناشویی در زنان نابارور وبارور " در ساعت 11روز یکشنبه   مورخ98/5/20در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر علی شیخ الاسلامی  ،استاد راهنما
2-دکتراحمد رضا کیانی،استاد مشاور 
3-دکتر حسین قمری، استاد داور

دفعات مشاهده: 117 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم راضیه سنجه وینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 11:25 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی  راضیه سنجه وینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش توانبخشی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611554103طبق مجوز مورخه 98/5/7مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  مقایسه بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده دردانش آموزان باآمادگی به اعتیاد بالاو پایین " در ساعت 11روز دوشنبه   مورخ98/5/7در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر علی شیخ الاسلامی  ،استاد راهنما
2-دکتراسماعیل صدری،استاد مشاور 
3-دکتر حسین قمری، استاد داور

دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا نجفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 12:32 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی زهرا نجفی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش  مدیریت آموزشی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9619324109طبق مجوز مورخه 98/6/3مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  رابطه‌ی  مدیریت تغییر مدیران وفرهنگ سازمانی با خلاقیت ونوآوری  معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 1 اردبیل" در ساعت 10روز چهارشنبه   مورخ98/5/16در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر عادل زاهد بابلان  ،استاد راهنما
2-دکتر مهدی معینی کیا،استاد مشاور 
3-دکتر علی خالق خواه، استاد داور

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه سرکارخانم عاطفه رجبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ - 11:41 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی عاطفه رجبی   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش تربیتی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9619121401طبق مجوز مورخه 98/5/16مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  رابطه‌ی تاب‌آوری شغلی، اشتیاق شغلی و خودکارآمدی شغلی با فرسودگی شغلی معلّمان دانش‌آموزان استثنایی" در ساعت 10روز چهارشنبه   مورخ98/5/16در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر علی شیخ الاسلامی  ،استاد راهنما
2-دکتر مهدی معینی کیا،استاد مشاور 
3-دکتر اسماعیل صدری، استاد داور

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای سجاد مجرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ - 11:27 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی سجاد مجرد مغانلو  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش تربیتی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9619124110طبق مجوز مورخه 98/4/10مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" بررسی عوامل موثر برارتقاء انگیزش شغلی معلمان روستایی شهرستان اردبیل " در ساعت 14روز دوشنبه  مورخ98/4/10در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترعلی رضایی شریف ،استاد راهنما
2-دکتر حسین تقوی،استاد مشاور 
3-دکتر علی شیخ الاسلامی، استاد داور

دفعات مشاهده: 129 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای توحید بی آزار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۶ - 11:19 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی توحید بی آزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی ورودی سال 1396 به شماره دانشجویی 9611154112طبق مجوز مورخه 98/4/29 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان" مقایسه سو گیری توجه،حافظه کاری و بازداری رفتاری در افراد مبتلا به افسردگی اساسی وافراد عادی" در ساعت 10روز شنبه  مورخ98/4/29در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکترسیف اله آقاجانی،استاد راهنما
2-دکتر سجاد بشر پور،استاد مشاور 
3-دکتر محمد نریمانی، استاد داور

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر