ورود به سایت

معرفی دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ - 13:50 | 
معرفی سخنگوی مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آقای مهرداد ایرانپور دبیر انجمن علمی مدیریت بازرگانی
 
معرفی اعضای مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: آقای علی جباری
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آقایان مهرداد ایرانپور و رضا هاشمی معصوم‌آباد
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: آقایان مهران محمدی و سالار سرداری
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده علوم: آقای امیرمحمد زودفکر
 
نماینده انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: 

معرفی دبیران دانشکده انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی _ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره: خانم فاطمه پناهی
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آقای امیرحسین حلاجیان
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: خانم آذرنگ فعال
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده علوم: آقای مجید آرمون
 
دبیر انجمن‌های علمی دانشکده فنی و مهندسی: آقای حسین هادی