ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 10:10 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ دبیر
۲ نائب دبیر
۳ عضو اصلی
۴ عضو اصلی
۵ عضو اصلی
۶ عضو علی‌البدل
۷ عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر منوچهر شیری

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 10:08 | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری