ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 09:04 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ سینا صادق دبیر
۲ فرهاد نیکویی نائب دبیر
۳ نسیم محمدی عضو اصلی
۴ سیران امینی عضو اصلی
۵ داود فتحی عضو اصلی
۶ نیما رضوانی عضو علی‌البدل
۷ الهام بابائی‌نیا عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر احمدرضا کیانی

عملکرد انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 09:02 | 

عملکرد انجمن علمی مشاوره


 
نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی روش پژوهشی کمی دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۸/۲۰
فعالیت آموزشی کارگاه بررسی مفهوم تعارض در مشاوره و روان‌درمانی  دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۸/۲۲
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی نشست علمی تاثیر هنر و ادبیات در روان دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۱۳
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی تحلیل فیلم ۱۲ مرد خشمگین دانشگاهی دفتر انجمن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۱۴
فعالیت آموزشی کارگاه آموزش درمان‌شناختی رفتاری (CBT) دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۲۰
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی تحلیل فیلم جزیره شاتر  دانشگاهی دفتر انجمن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه زوج درمانی مبتنی بر شناخت و تعهد (ACT) دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۲۴
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی نشست تحلیل کیس با رویکردهای رایج مشاوره‌ای دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۲۹
تولید و نشر محتوای علمی انتشار شماره اول گاه‌نامه علمی تخصصی مشاوران جوان دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۲/۱
تولید و نشر محتوای علمی انتشار شماره دوم دوفصلنامه علمی تخصصی پویش دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۲/۱۰
فعالیت آموزشی کارگاه شکست عاطفی استانی سالن بصیرت ۹و۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی همایش ملی علمی دانشجویی مشاوره و سلامت کشوری سالن بصیرت ۹۸/۲/۱۵
فعالیت آموزشی کارگاه مشاوره تحصیلی دانشگاهی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ۲۴و۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸