ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 09:02 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فاطمه پناهی دبیر
۲ زهرا عباسی مصلح نائب دبیر
۳ سعیده هژبری عضو اصلی
۴ زهرا حسن‌زاده عضو اصلی
۵ مژده نادری عضو اصلی
۶ گلتاج شریف‌نیا عضو علی‌البدل
۷ سمیه کمانگر عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسین تقوی

عملکرد انجمن علمی علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 09:00 | 

عملکرد انجمن علمی علوم‌تربیتی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد صفحه اینستاگرام انجمن علمی علوم تربیتی
رویداد علمی  نشست تخصصی مشکلات رشته علوم تربیتی دانشگاهی آزمایشگاه روانشناسی ۹۷/۸/۱۹
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی مدیریت استرس دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۸/۲۳
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی کار تیمی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۸/۲۳
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی خطاهای فرزندپروری دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۶
رویداد علمی مناظره دانشجویی چرا ثروت بر علم پیشی گرفته است؟ دانشگاهی اتاق انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۱۹
رویداد علمی نشست دانشجو محور چقدر کلیشه‌ای فکر می‌کنید؟ دانشگاهی اتاق انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۲۰
فعالیت آموزشی کارگاه شیوه نگارش مقاله‌های علمی و پژوهشی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی استناددهی در مقالات علمی پژوهشی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۲۵
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی خودآگاهی و خودکنترلی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۹/۲۶
رویداد علمی عشق در دیدگاه دنیای مدرن و سنتی استانی سالن بصیرت ۹۷/۹/۲۶
رویداد علمی نشست دانشجو محور مزایا و معایب فضای مجازی دانشگاهی اتاق انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۰/۴
تولید و نشر محتوای علمی انتشار شماره دوم گاه‌نامه علمی تخصصی تربیت دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۱/۲۶
فعالیت آموزشی  کارگاه آموزشی پروپوزال‌نویسی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۱
رویداد علمی اکران فیلم و تحلیل فیلم عصر یخبندان دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۵
رویداد علمی نشست دانشجو محور آزادی معنوی و اجتماعی دانشگاهی اتاق انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۶
گفت‌وگوی علمی و تخصصی کرسی علمی ترویجی بعثت برای مکارم اخلاق دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۷
رویداد علمی مسابقه کتابخوانی کتاب امیل دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۸
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۷/۱۲/۱۵
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی آفیس دانشگاهی سایت دانشکده علوم‌تربیتی ۲۴ الی ۹۸/۱/۲۶
رویداد علمی اکران و تحلیل فیلم لانتوری دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۱/۲۷
گفت‌وگوی علمی و تخصصی ارائه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان بررسی فقهی وجوب نماز قضای والدین دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۱/۲۸
رویداد علمی نشست تخصصی نظام کشاورزی در اسلام دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۲/۱۰
تولید و نشر محتوای علمی انتشار شماره سوم گاه‌نامه علمی تخصصی تربیت دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۲/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی تفکر برنده برنده دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی ۹۸/۲/۲۲
گفت‌وگوی علمی و تخصصی همایش ملی علمی دانشجویی علوم تربیتی و جامعه کشوری سالن بصیرت ۹۸/۲/۲۸