ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 12:30 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ حسین هادی دبیر
۱ کوروش وافری نائب دبیر
۲ حسین آذریان عضو اصلی
۳ صابر بهشتی عضو اصلی
۴ عرفان ایمانی عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی شاهدی اصل

عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 12:30 | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد کانال تلگرامی انجمن علمی مهندسی مکانیک
ایجاد صفحه اینستاگرامی انجمن علمی مهندسی مکانیک
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان استانی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان ۹۷/۸/۲۶
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی روش‌های جستجوی پیشرفته استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۸/۲۸
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی نجات تخم‌مرغ استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۱
رویداد علمی مسابقه نجات تخم‌مرغ استانی دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۸
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از سردخانه فرشاد استانی سردخانه فرشاد ۹۷/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی روش‌های ارائه شفاهی استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۱۲
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی حلقه فکری انجمن علمی ۱ دانشکده‌ای اتاق شورای دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۱۴
فعالیت آموزشی دوره آموزشی EES استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۱۹ آبان الی ۱۸ آذر
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی کار با نرم‌افزار Office استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۱۹
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۲۱
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی حلقه فکری انجمن علمی ۲ دانشکده‌ای اتاق شورای دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی اصول پروپوزال، پایان‌نامه و مقاله‌نویسی استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۹/۲۶
فعالیت آموزشی دوره آموزشی نرم افزار CATIA استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۱۹ آبان الی ۳۰ آذر
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‌ای در پژوهش و امانت‌داری علمی استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۱۰/۳
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی کلید فولاد دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۱۰/۱۰
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی سخنرانی علمی دکتر علی مرادی بین‌المللی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۷/۱۰/۱۷
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی انتشار شماره اول فصل‌نامه رسانش دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۲/۱
رویداد علمی نقش مهندسین جوان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب استانی سالن بصیرت ۹۷/۱۲/۴
رویداد علمی مراسم بزرگداشت روز مهندس استانی سالن شهید خودسیانی ۹۷/۱۲/۹
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی سخنرانی علمی با موضوع تولد قطرات ریز با استفاده از میکروکانال دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۸/۱/۲۶
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی آشنایی با آیین‌نامه حمایتی و جوایز بنیاد ملی نخبگان استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۸/۲/۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی توجیهی مسابقه موشک‌های آبی استانی آمفی تئاتر دانشکده فنی‌ و‌ مهندسی ۹۸/۲/۱۹
رویداد علمی بازدید علمی از سردخانه فرشاد استانی سردخانه فرشاد ۹۸/۲/۲۲
فعالیت آموزشی تست پرتاب موشک تیم‌های شرکت کننده در مسابقه موشک‌های آبی استانی محوطه دانشکده فنی ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت‌ماه
رویداد علمی ۶امین دوره مسابقه موشک‌های آبی استانی زمین چمن فوتبال دانشگاه ۹۸/۲/۲۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از نیروگاه دیزلی اردبیل استانی نیروگاه دیزلی اردبیل ۹۸/۲/۳۰