ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:25 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ دبیر
۲ نائب دبیر
۳ عضو اصلی
۴ عضو اصلی
۵ عضو اصلی
۶ عضو علی‌البدل
۷ عضو علی‌البدل
استاد مشاور: جناب آقای دکتر 
AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:24 | 

عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری