ورود به سایت

اعضای انجمن علمی رباتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:22 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فاطمه خالدیان دبیر
۲ ویدا عطایی نائب دبیر
۳ سحر صفری عضو اصلی
۴ سینا فیاض عضو اصلی
۵ فاطمه دولت عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عادل اکبری‌مجد

عملکرد انجمن علمی رباتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:20 | 

عملکرد انجمن علمی رباتیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری