ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:12 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ توحید علیزاده دبیر
۲ سیده مریم هاشم‌زاده نائب دبیر
۳ ساجده حبیبی‌پور عضو اصلی
۴ میلاد منزلتی عضو اصلی
۵ زهرا محاسنی عضو اصلی

مشاور: سرکار خانم دکتر ماندانا امیری

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:10 | 

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد صفحه اینستاگرام انجمن علمی شیمی کاربری
ایجاد کانال تلگرام انجمن علمی شیمی کاربری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی ایمنی آزمایشگاه دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲
رویداد علمی جلسه معرفی رشته شیمی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲۸
گفت‌وگوی علمی و تخصصی سخنرانی علمی (شیمی سرندی پیتی در واکنش‌‌ها و کاتالیزورها) دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۳۰
تولید و نشر محتوای علمی ساخت کلیپ معرفی رشته شیمی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۳۰
تولید و نشر محتوای علمی ساخت کلیپ تاریخ شیمی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۱۰
گفت‌وگوی علمی و تخصصی زنگ پژوهش (روز اول) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۴
گفت‌وگوی علمی و تخصصی زنگ پژوهش (روز دوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۵
گفت‌وگوی علمی و تخصصی زنگ پژوهش (روز سوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۶
گفت‌وگوی علمی و تخصصی زنگ پژوهش (روز چهارم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۷
اتحادیه حضور در جلسه مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی شیمی ایران کشوری دانشگاه خوارزمی کرج ۹۷/۹/۲۸
ارتباطات و همکاری‌های علمی کلیک بر روی جدول تناوبی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۱۲/۹
تولید و نشر محتوای علمی چاپ بروشور کلیک بر روی جدول تناوبی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۲/۹
فعالیت آموزشی کارگاه تخصصی کروماتوگرافی دانشگاهی آزمایشگاه مرکزی  ۹۷/۱۲/۱۶
تولید و نشر محتوای علمی انتشار اولین شماره گاه‌نامه کیمیا دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۲/۱
رویداد علمی ساخت جدول تناوبی سه بعدی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۲/۱
رویداد علمی بزرگداشت جابربن حیان کشوری سالن شهید خودسیانی ۹۸/۲/۴
تولید و نشر محتوای علمی ساخت کلیپ معرفی جابربن حیان دانشگاهی سالن شهید خودسیانی ۹۸/۲/۴
رویداد علمی مراسم روز معلم دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۸/۲/۹
رویداد علمی برگزاری برنامه علمی در جشنواره ملی حرکت دانشگاهی سالن شهید خودسیانی ۹۸/۲/۱۱
تولید و نشر محتوای علمی ساخت جدول تناوبی آنلاین کشوری فضای مجازی ۹۸/۲/۳۱