ورود به سایت

اعضای انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 10:10 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محمد حقی دبیر
۲ مهدی فیضی نائب دبیر
۳ مهدی اجارودی عضو اصلی
۴ زهرا هدایتی عضو اصلی
۵ بهناز تصدیقی عضو اصلی
۶ فاطمه قلی‌پور عضو علی‌البدل
۷ صبا به‌نژاد عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بهداد مصطفایی

عملکرد انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 10:10 | 

عملکرد انجمن علمی آمار


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
آموزش مقدماتی نرم‌افزار R در فضای مجازی
آموزش نرم‌افزار Spss در فضای مجازی
فعالیت آموزشی دوره آموزشی نرم‌افزار R دانشگاهی آزمایشگاه آمار واقع در ساختمان شیخ صفی ۹۷/۹/۳
فعالیت آموزشی دوره آموزشی SPSS دانشگاهی آزمایشگاه آمار واقع در ساختمان شیخ‌صفی ۲۸ آبان الی ۴ دی ماه ۹۷