ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 11:36 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مسعود سلطانی دبیر
۲ عرفان قاسمی نائب دبیر
۳ سودا سیاهی عضو اصلی
۴ شقایق محمدی عضو اصلی
۵ سیما انصاری عضو اصلی
۶ هادی کفاش‌نیا عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سعید ورامش

عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 11:36 | 

عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی GPS دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷/۹/۲۶
فعالیت آموزشی کارگاه اقتصاد محیط زیست دانشگاهی آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷/۹/۲۷