ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 12:18 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مهرداد ایرانپور دبیر
۲ فرزاد پار نائب دبیر
۳ زینب حکیمی عضو اصلی
۴ نیما مراغه‌چی عضو اصلی
۵ رویا میرلوحی عضو اصلی
۶ رامین بکرانی عضو علی‌البدل
۷ شفق رضایی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژاد نوری

عملکرد انجمن علمی مدیریت بازرگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 12:18 | 

عملکرد انجمن علمی مدیریت بازرگانی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد کانال تلگرامی انجمن علمی مدیریت بازرگانی
ایجاد صفحه اینستاگرامی انجمن علمی مدیریت بازرگانی
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۱ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۷/۲۶
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۲ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۸/۳
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۳ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۸/۱۰
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۴ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۸/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی نگرش کارآفرینان و ریسک‌پذیری استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷۸/۲۶
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۵ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۱
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۶ استانی آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اردبیل ۹۷/۹/۸
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۷ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۱۵
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۸ استانی آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷/۹/۲۲
فعالیت آموزشی دوره آمادگی کنکور ارشد استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۲۳ آبان الی ۲۸ آذر ماه ۹۷
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۱۹ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۹
رویداد علمی فراز و فرود توسعه از امیرکبیر تا امروز استانی سالن بصیرت ۹۷/۱۰/۲۲
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۲۰ استانی دانشکده کشاورزی ۹۷/۱۲/۲
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۲۱ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۱۲/۹
گفت‌وگوی علمی و تخصصی مدیر گپ ۲۲ استانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۱۲/۱۵