ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 11:30 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مهسا راحمی دبیر
۲ محمد قوی‌پنجه نائب دبیر
۳ علی صحرانورد عضو اصلی
۴ سینا برکی عضو اصلی
۵ فائزه تیمورزاد عضو اصلی
۶ میلاد اسمعیل‌لو عضو علی‌البدل
۷ سمیرا اسدبنیاد عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر رضا محموداوغلی

عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 11:30 | 

عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد کانال تلگرامی انجمن علمی علوم سیاسی
رویداد علمی سمینار آموزشی مدیریت و سیاست دانشگاهی آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی ۹۷/۹/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه ویژگی‌های روانشناختی صاحبان قدرت دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۵
رویداد علمی نشست علمی فلسفه علم ۱ دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۶
فعالیت آموزشی  کارگاه آسیب‌شناسی فهم روشنفکران ایرانی از تجدد دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۷
فعالیت آموزشی کارگاه میشل فوکو دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۸
گفت‌و‌گوی علمی و تخصصی نشست روابط فرهنگی، سیاسی ایران و ترکیه  کشوری آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۸
تولید و نشر محتوای علمی انتشار گاه‌نامه علمی فرهنگی تبیان السیاسه دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی پاییز ۹۷