دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در یک نگاه
ورود به سایت

برترین کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ - 16:30 | 
کارکنان نمونه دانشکده در سال93
 
سیامک انصاری
 
محمد انوار
کارکنان نمونه دانشکده در سال94
 
عزیز جماعتی
کارکنان نمونه دانشکده در سال 95
 
اژدر مصروفی
 
علیرضا مهدیزاده
کارکنان نمونه دانشکده در سال 96
 اشرف شمس آذر
مرحمت قربانی زاده 
کارکنان نمونه دانشکده در سال 97
 
علیرضا قلی پور

جمایت اسدالهی 

دفعات مشاهده: 532 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارکنان برتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ - 16:27 | 

دفعات مشاهده: 599 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر