ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تاریخ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ - 15:08 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ میلاد نصرتی دبیر
۲ مهران آقامرادی نائب دبیر
۳ مریم تیموری عضو اصلی
۴ پریسا جهان‌دیده عضو اصلی
۵ رقیه محمدی عضو اصلی
۶ سیدسجاد شاهان دشتی عضو علی‌البدل
۷ میرباقر موسوی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سجاد حسینی

عملکرد انجمن علمی تاریخ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - 15:08 | 

عملکرد انجمن علمی تاریخ


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد کانال تلگرامی انجمن علمی تاریخ
ایجاد صفحه اینستاگرام انجمن علمی تاریخ
رویداد علمی نشست علمی نقد و بررسی کتاب الایام استانی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۸/۲۹
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از موزه زمین‌شناسی دانشگاهی موزه زمین شناسی ۹۷/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی کاربرد سنگ در نگارش اسناد تاریخی دانشکده‌ای موزه زمین‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۹/۱۳
فعالیت آموزشی کارگاه آشنایی با کتاب مجمع الخواص دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۱۹
رویداد علمی نشست تخصصی یاد روزهای گاه‌شماری ایرانی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۹/۲۶
فعالیت آموزشی کارگاه تخصصی طغرا و طغراکشی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۷/۱۰/۴
رویداد علمی نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۷/۱۱/۱۴ الی ۹۷/۱۱/۲۲
رویداد علمی نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در اردبیل استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۷/۱۱/۱۴ الی ۹۷/۱۱/۲۲
رویداد علمی کلاس درس انقلاب( نمایشگاه عکس شهدای انقلاب) استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۷/۱۱/۱۴ الی ۹۷/۱۱/۲۲
تولید و نشر محتوای علمی تولید کتاب صوتی یک قرن انقلاب در ایران استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۸/۱/۲۳
گفت‌وگوی علمی و تخصصی اجرای برنامه در دوازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت دانشگاهی سالن شهید خودسیانی ۹۸/۲/۱۱
گفت‌وگوی علمی و تخصصی نقد کتاب شرح صفا استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۸/۲/۲۳
فعالیت آموزشی کارگاه قرآنی وحی استانی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۹۸/۲/۳۱