پیوندهای مفید
رویداد ها و همایش ها
ورود به سایت

آزمایشگاه های گروه برق و کامپیوتر

مجموعه آزمایشگاهی گروه مهندسی برق و کامپیوتر فناوری اطلاعات

این مجموعه در سه ساختمان مجزا در محل مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی و مهندسی مستقر می باشد و شامل آزمایشگاه‌های زیر جهت فعالیت‌های دانشگاهی و درسی دانشجویان و همچنین فعالیت‌های تحقیقاتی می باشد. مجموعه آزمایشگاهی اتصال به شبکه داخلی دانشگاه را داشته و امکان دسترسی به اینترنت برای تحقیقات دانشجویی را فراهم نموده است. آزمایشگاه‌های موجود به تفکیک ساختمان عبارتند از :

  

ساختمان شماره یک (1)

این مجموعه با مساحت تقریبی 172 متر مربع شامل آزمایشگاه‌‌های زیر می باشد:

1) آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری و الکترونیک

1-1-‌ آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

1-2- آزمایشگاه الکترونیک

1-3- آزمایشگاه معماری کامپیوتر

2) آزمایشگاه مدار منطقی و تکنیک پالس

2-1- آزمایشگاه مدار منطقی (سیستم های دیجیتال)

2-2- آزمایشگاه تکنیک پالس

3) آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1و 2 و آزمایشگاه کنترل

3-1- آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1 و 2

3-2- آزمایشگاه کنترل 

3-3- آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

ساختمان شماره دو (2) 

در این مجموعه آزمایشگاه‌های زیر در نظر گرفته شده است.

4) کارگاه برق

4-1- ‌ کار گاه برق

5) آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی

5-1- آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی

6) آزمایشگاه بررسی سیستم قدرت

6-1- آزمایشگاه بررسی سیستم قدرت

6-2- کارگاه کامپیوتر

ساختمان شماره سه (3 )

این بخش در حقیقت قسمتی از ساختمان دانشکده فنی و مهندسی می باشد. بخش حاضر، در طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی بوده و برای فعالیت‌های درسی دانشجویان رشته کامپیوتر در نظر گرفته شده است. آزمایشگاه ها و واحدهای زیر در این بخش در نظر گرفته شده است.

7) کارگاه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه و آزمایشگاه معماری کامپیوتر

7-1- آزمایشگاه شبکه

که در مجموعه این گروه آموزشی در سه مجموعه جداگانه  دارای 12 آزمایشگاه  و کارگاه آموزشی می باشد.


دفعات مشاهده: 18101 بار   |   دفعات چاپ: 896 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 160 بار   |   0 نظر