کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳ - 16:38 | 

سید محمد رضا اسدی
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشی، همایش های علمی و کارگاه های تخصصی
پست الکترونیکی: smrasadi@uma.ac.ir
تلفن: 31505321 -045

رقیه بهروز
کارشناس پژوهشی
تلفن: 31505323 - 045